Kościół Świętej Trójcy

0

Kościół Świętej Trójcy w Ząbkach - powstały w 1939 roku kościół rzymskokatolicki, znajdujący się w Ząbkach koło Warszawy. Siedziba parafii pod tym samym wezwaniem.

Czytaj dalej

Kościół Świętej Trójcy w Ząbkach - powstały w 1939 roku kościół rzymskokatolicki, znajdujący się w Ząbkach koło Warszawy. Siedziba parafii pod tym samym wezwaniem.

Historia

1918–1945

Parafia pw. Św. Trójcy powstała w 1918. Drewniany budynek kościoła zbudowany został z inicjatywy mieszkańców Ząbek, którym postanowili mieć świątynię na miejscu. Miejsce pod kościół wybrano na niewielkim pagórku, przy rozwidleniu dróg prowadzących w kierunku Pragi, Kawęczyna i Zielonki. Wcześniej znajdował się tu budynek mieszkalny. Parafia na początku na miała stałego proboszcza. Na niedzielne nabożeństwa przyjeżdżał ks. Fortner z praskiej parafii Matki Boskiej Loretańskiej. Pierwszy proboszcz parafii, ks. Leonard Szpądrowski, został mianowany w 1919. Zamieszkał on na początku obok kościoła, w budynku przy ul. Warszawskiej. Później przeniósł się do dworku przy ul. Piłsudskiego.

W latach 1937–1939 zbudowano i konsekrowano nowy murowany kościół. Kościół wybudowano dzięki ofiarności parafian, w tym dyrektora ząbkowskiej cegielni, który ofiarował parafii pewną ilość cegieł. Druga wojna światowa przerwała budowę kościoła parafialnego.

W czasie okupacji niemieckiej, w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, Niemcy urządzili w ząbkowskim kościele punkt noclegowy dla osób wysiedlonych z Wołomina. Przez kilka dni i nocy przebywało w nim 100-150 osób. We wrześniu 1944 roku nastąpiło wycofanie się wojsk niemieckich. Ich miejsce zajęła Armia Radziecka. Jej żołnierze lokowali się w domu hr. Ronikiera. Znamiennym wydarzeniem była kradzież dzwonu Armii Czerwonej, który służył do sygnalizacji zmiany warty. Później okazało się, że dzwon był łupem, zrabowanym przez Rosjan z jednego z kościołów wileńskich. Po wyjeździe wojsk radzieckich z Ząbek dzwon ten został przekazany proboszczowi parafii.

Po 1945

Od czerwca 1972 do października 1975, za czasów proboszcza ks. Tadeusza Karolaka, wikariuszem był ksiądz Jerzy Popiełuszko. Parafia Św. Trójcy była dla niego pierwszym miejscem posługi kapłańskiej. W piątą rocznicę śmierci kapłana w kościele Świętej Trójcy wmurowano tablicę pamiątkową, zaś osiem lat później przed kościołem stanął jego pomnik.

W 1982 do kościoła dobudowano dzwonnicę. W wieży umieszczono cztery dzwony kościelne o nazwach: dzwon Jana Pawła II, Stefana Wyszyńskiego, Św. Jakub i Św. Tadeusz.


Kościół Świętej Trójcy - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.