Kościół Przemienienia Pańskiego

0

Kościół Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu - kościół rzymskokatolicki znajdujący się w mieście Ogrodzieniec, w województwie śląskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki.

Czytaj dalej

Kościół Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu - kościół rzymskokatolicki znajdujący się w mieście Ogrodzieniec, w województwie śląskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki.

Historia i architektura

Kościól został wybudowany w latach 1783-1787 przez właściciela Ogrodzieńca, Jana Józefa Jaklińskiego. Uroczystej konsekracji dokonał biskup kielecki Tomasz Kuliński w dniu 11 września 1983. Świątynia w Ogrodzieńcu posiada cechy późnobarokowe i klasycystyczne. Jest to budynek murowany z wysoką wieżą znajdującą się przy głównej fasadzie od zachodu. Wieża ta to takie przedłużenie facjaty. Przy głównej fasadzie umieszczone są dwie nisze, w których mieszczą się posągi św. Wawrzyńca i św. Floriana. Nad wejściem umieszczona jest łacińska sentencja DOMUS MEA DOMUS ORATIONIST EST (po polsku dom mój domem modlitwy jest). Szczyt wieży to jakby kapliczka z wysoką sygnaturą na niej ustawioną.

Wyposażenie

Wnętrze posiada sklepienia beczkowe. Sklepienia posiadają arkady, a ściany pilastry. Przy głównym ołtarzu umieszczony jest obraz Przemienienia Pańskiego, a nad nim obraz Boga Ojca. Przy obu stronach ołtarza umieszczone są 4 kolumny, na szczycie ich umieszczeni są dwaj leżący aniołowie. Przy bocznym ołtarzu umieszczony jest obraz Maryi z Dzieciątkiem, którego symbolika wiąże się z obrazem Maryi z Dzieciątkiem zwanym Dei Salus Populi Romani, umieszczonym w bazylice Santa Maggiore w Rzymie. Obraz ten jest wiąże się z wiktorią wojsk chrześcijańskich po Lepanto. Na Wawelu umieszczony jest obraz Tomasza Dolabelli, namalowany na pamiątkę tej bitwy. Obraz Matki Boskiej Śnieżnej (tak nazywa się ten wizerunek Maryi) został przywieziony do Polski na początku XVII wieku. Po lewej stronie w arkadzie umieszczona jest ambona, a po przeciwnej stronie w niszy kropielnica z wizerunkiem dwóch aniołów. Przy wejściu do zakrystii umieszczony jest oryginalny dzwonek w kształcie patka. Duży dzwon świątyni posiada wizerunek Chrystusa i został wykonany w 1889 roku, a na małym umieszczona jest sentencja: Joanne Sobieski, regente Illustrissiomo ac Magnifico domino Michaele a Warsice Wasicki ensiferto, PAX nobis. Jest też sentencja mówiąca o tym, że został on wykonany kosztem ogrodzienieckich parafian, za czasów ks. W. Frycza.


Kościół Przemienienia Pańskiego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.