Kościół Świętej Trójcy i św. Floriana

0

Kościoł Świętej Trójcy i Świętego Floriana w Zawierciu - rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w dzielnicy Zawiercia - Skarżycach. Mieści się przy ulicy Skarżyckiej.

Czytaj dalej

Kościoł Świętej Trójcy i Świętego Floriana w Zawierciu - rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w dzielnicy Zawiercia - Skarżycach. Mieści się przy ulicy Skarżyckiej.

Architektura

Kościół został konsekrowany w 1598, w 1610 zostały dobudowane trzy kaplice. Świątynię ponownie ponownie konsekrował sufragan krakowski Michał Obarski w 1678. Trzy okrągłe kaplice są symbolem Trójcy Świętej. Przy fasadzie świątyni umieszczona jest wieża, posiadająca dach łamany zwieńczona czworoboczną sygnaturką. Przy trzech stronach wieży umieszczone są okna, niżej znajdują się okienka strzelnicze. Wieże z okrągłymi kaplicami są złączone kamiennymi murami. W środkowej kaplicy umieszczone jest prezbiterium z klasycystycznym ołtarzem głównym. Wykonany jest z drewna i posiada bogate złocenia. Znajduje się w nim obraz Świętej Trójcy. Ołtarz ozdobiony jest dwiema kolumnami i dwoma pilastrami. Po północnej stronie umieszczona jest kaplica boczna z ołtarzem z XVII wieku, w którym umieszczony jest obraz Narodzenia Pańskiego i Pokłonu Pasterzy.

Wyposażenie

Do zabytkowego wyposażenia świątyni należą: monstrancja posiadająca ozdoby w postaci promieni, gron winogrona i korony na szczycie, kielich z inskrypcją „Ten kielich nakładem ks. J. Rudzkiego, plebana skarżyckiego – przerobiony i pozłocony roku 1777”, puszka z XVII wieku ukryta w srebrnej oprawie, oraz ornaty z XVII i XVIII wieku posiadające bogatą ornamentykę.

Zabytek

Kościół został wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego pod numerem 785/67 w dniu 17 czerwca 1967 roku.

Sanktuarium maryjne

15 sierpnia 1999 roku ksiądz arcybiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak ustanowił kościół parafialny w Zawierciu – Skarżycach Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Skarżyckiej. Przedmiotem kultu jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem umieszczony w lewym ołtarzu bocznym.


Kościół Świętej Trójcy i św. Floriana - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.