Gmina Kroczyce

0

Gmina Kroczyce - gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskm.

Warto zobaczyć

Parafia Świętego Jacka i Świętej Marii Magdaleny w Kroczycach – parafia rzymskokatolicka w Kroczycach (diecezja kielecka, dekanat lelowski). Erygowana w XIII wieku. Mieści się przy ulicy 1 Maja. Duszpasterstwo w niej prowadzą księża diecezjalni.
Góra Zborów (inna nazwa: Góra Berkowa) – jedno z dwóch wzgórz leżących na terenie powstałego w wyniku wywłaszczenia rodziny Welonów rezerwatu przyrody nieożywionej Góra Zborów na terenach wsi Podlesice w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Dr
Rezerwat przyrody Góra Zborów – rezerwat przyrody nieożywionej na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej położony nieopodal wsi Podlesice utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P.