Rezerwat Góra Zborów

0

Rezerwat przyrody Góra Zborów – rezerwat przyrody nieożywionej na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej położony nieopodal wsi Podlesice utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. 1957 nr 75 poz. 461). W granicach rezerwatu, o powierzchni 45 ha, leżą dwa wzgórza: Góra Zborów i Wzgórze Kołoczek, oba gęsto pokryte wapiennymi ostańcami o wysokości do 30 metrów, na ścianach których znajdują się liczne drogi wspinaczkowe. Zjawiska krasowe ukształtowały jaskinie (m.in. Jaskinia Głęboka - udostępniona dla ruchu turystycznego) i leje krasowe.

Sama Góra Zborów – najwyższe wzniesienie byłego województwa częstochowskiego (462 m n.p.m.) – jest znakomitym punktem widokowym.

Rezerwat Góra Zborów - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.