Kielce - Szczyty

Góra Hałasa – szczyt Gór Świętokrzyskich o wysokości 393 m n.p.m. należący do Pasma Dymińskiego. Na szczycie Góry Hałasa stoi dostrzegalnia przeciwpożarowa. Pod szczytem prowadzą: niebieski szlak turystyczny z Chęcin do Łagowa, niebieska ścieżka rowerowa (bardzo trudna)
Dalnia (310 m n.p.m.) – częściowo zadrzewione (las sosnowo-brzozowy), położone na terenie Kielc wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego, którego zbocza usiane są licznym głazami i wychodniami skalnymi. Przed laty eksploatowano tu rudę ołowiu (galena).
Brusznia – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Kadzielniańskim. Położone na terenie Kielc, około 5 km od centrum miasta. Zbudowane jest z wapieni dewońskich. Niemal w całości porośnięte jest lasem z przewagą sosny. Na szczycie znajduje się charakterystyczny krzyż zwany harcerskim.
Grabina (312 m n.p.m.) – w większości bezleśne, położone na terenie Kielc wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego, pokryte krzewami dzikiej róży, tarniny, trawami. W obrębie góry zachowały się ślady eksploatowania złóż galeny (pozostałości głębokiego na ok. 118 metrów szybu "Barbara").
Kadzielnia – wzgórze, w południowo-zachodniej części Kielc – stolicy województwa świętokrzyskiego. Kadzielnia, zbudowana z wapieni górnodewońskich (fran, famen) ma wysokość 295 m n.p.m. Obecne wyrobisko (wcześniej były tam kamieniołomy) wypełniają wody podziemne tworząc Jezioro Szmaragdowe.
Wierzejska (375 m n.p.m.) – góra w Paśmie Masłowskim Gór Świętokrzyskich. Położona jest na terenie gminy Masłów w powiecie kieleckim (województwo świętokrzyskie). Góra prawie ze wszystkich stron porośnięta jest lasem. Na jednym z jej zboczy zlokalizowane jest kieleckie osiedle Dąbrowa.
Stokowa (295 m n.p.m.) – dawniej zwana Białogońską Górą, najbardziej na zachód wysunięte wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego Gór Świętokrzyskich, położone na terenie Kielc. Przy jego zachodnich podnóżach przepływa Bobrza.
Telegraf – szczyt Gór Świętokrzyskich o wysokości 408 m n.p.m. należący do Pasma Dymińskiego. Jest to zarazem najwyższe wzniesienie w granicach administracyjnych miasta Kielce. Na szczycie góry Telegraf stoi należący do Polskich Sieci Nadawczych maszt radiowy o wysokości 60 m.
Karczówka – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Kadzielniańskim, położone na terenie Kielc, na południowy zachód od centrum miasta. W większej części zbudowane jest z wapieni dewońskich, u jego podnóża natomiast znajdują się wychodnie zlepieńców cechsztyńskich.
Psie Górki (310 m n.p.m.) – bezleśne wzniesienie Pasma Kadzielniańskiego z obecnymi pozostałościami po wyrobisku skalnym. W większości teren góry należy do prywatnych osób.