Gmach IV LO im. Bolesława Chrobrego

0

IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu – publiczna szkoła średnia. Potocznie nazywana jest Sikorakiem, ze względu na położenie na pl. Sikorskiego w Bytomiu. W związku z tym jako patrona szkoły często mylnie podaje się Władysława Sikorskiego.

Czytaj dalej

IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu – publiczna szkoła średnia. Potocznie nazywana jest Sikorakiem, ze względu na położenie na pl. Sikorskiego w Bytomiu. W związku z tym jako patrona szkoły często mylnie podaje się Władysława Sikorskiego.

Historia

Na początku 1945 roku w budynku dawnej niemieckiej Oberschule Kuratorium Śląskiego Okręgu Szkolnego utworzyło II Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie. Budynek był zdewastowany, lecz do kwietnia 1945 roku udało się dyrektorowi Tadeuszowi Wilkowi skompletować kadrę nauczycielską oraz doprowadzić go do stanu umożliwiającego rozpoczęcie zajęć. W czerwcu 1946 roku został ufundowany sztandar szkoły. W 1949 szkoła została przemianowana na II Ogólnokształcącą Szkołę Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od tego czasu szkoła ma charakter świecki. W roku 1958 TPD uległo likwidacji. Szkoła otrzymała imię Bolesława Chrobrego. Wzrasta liczba uczniów i kadry nauczycielskiej. W roku 1966 szkoła zostaje podzielona na IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego oraz Szkołę Podstawową nr 47. W związku ze zmianami organizacyjnymi ufundowano szkole sztandar. Fundatorem sztandaru był zakład opiekuńczy – Kopalnia Węgla Kamiennego Bobrek. Został on wręczony 1 marca 1967 czyli w 22 rocznicę wznowienia nauczania. W roku 1972 wyprowadza się z budynku Szkoła Podstawowa nr 47. W roku 1973 szkoła włączyła się w obchody roku kopernikowskiego organizując sesję popularnonaukową poświęconą historii życia i dziełom Mikołaja Kopernika. Przełom 1979/1980 przyniósł zmiany w organizacji szkoły. Powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego z wydziałem zaocznym. Odtąd w skład Zespołu Szkół wchodziły następujące placówki:

 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum dla Pracujących
 • Liceum Ekonomiczne

W latach 70. wychodziła gazetka szkolna A jednak się kręci. Od roku szkolnego 1990/1991 w liceum zaczęto ponownie nauczać religii kościoła rzymskokatolickiego. W styczniu 1990 roku szkoła była gospodarzem konferencji dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych na której dyrektor szkoły J. Szczyra wygłosił referat Metody i formy pracy zespołu kierowniczego oraz rady pedagogicznej w inspirowaniu pracy samorządowej i społecznej młodzieży, a także w rozwijaniu autentycznej demokratyzacji życia szkolnego.

Dyrektorzy

 • Tadeusz Wilk – 1945-1948
 • Zbigniew Duszyk – 1948-1950
 • Władysław Nitka – 1950-1951
 • Michał Gonciarz – 1951-1968
 • Karol Szalbot – 1968-1974
 • Bernard Kocur – 1974-1984
 • Jan Szczyra – 1984-1992
 • Danuta Rojek – 1992-1997
 • Marian Kupczyk – 1997-2009
 • Tadeusz Paliga – 2009 - aktualnie

Edukacja

Program nauczania

IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu nie posiada z góry określonych kierunków. Uczniowie sami wybierają przedmioty, których będą się mogli uczyć w ramach zajęć fakultatywnych w drugiej i trzeciej klasie. Dodatkowe dwie lekcje pierwszego przedmiotu rozpoczynają się w II klasie. W III natomiast uczniowie dysponują sześcioma dodatkowymi godzinami lekcyjnymi, które rozdzielają między oba przedmioty. Dodatkową zaletą jest wybór nauczycieli przedmiotów rozszerzonych, który dokonują uczniowie danej grupy na zasadzie głosowania. Najczęściej tworzone fakultety:

 • historia, język polski
 • historia, WOS
 • matematyka, fizyka
 • matematyka, geografia
 • biologia, chemia
 • biologia, język polski

Szkoła obecnie

W roku szkolnym 2006/2007 roku grupa złożona prawie wyłącznie z uczniów szkoły z pl. Sikorskiego samodzielnie przygotowała i wystawiła w Bytomskim Centrum Kultury musical West Side Story, który był sporym wydarzeniem dla szkoły i miasta. W tym samym roku została wyremontowana duża sala przyległa do szkolnej auli, która od tej pory nazywana jest Salą Lustrzaną (wcześniej odgrywała rolę szkolnej świetlicy, jednak przez wiele lat była wyłączona z użytku). Odnowiono także piękne, drewniane, rzeźbione drzwi, oddzielające Salę Lustrzaną od auli. Po roku 2006/2007 na emeryturę odeszła wieloletnia wicedyrektor szkoły mgr Anna Witwicka - Sobejko, a jej miejsce zajęła mgr Bożena Balcerak, nauczyciel języka polskiego. Od roku szkolnego 2009/2010 funkcję dyrektora szkoły piastuje mgr Tadeusz Paliga - nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości, który zastąpił na tym stanowisku mgra Mariana Kupczyka - nauczyciela geografii, pełniącego tę funkcję od 1997 r.

Zajęcia dodatkowe

Szkoła zapewnia darmowe pozalekcyjne zajęcia:

 • Wiedza o muzyce
 • Edukacja biznesowa
 • Kółko historyczno-polonistyczne "Kresowiacy"
 • Filmoznawstwo
 • Klub europejski
 • Zajęcia korekcyjne
 • UKS – Uczniowski Klub Sportowy "Sikorak"
 • Technologia Informacyjna i Informatyka
 • Kółko teatralne

Znani absolwenci

 • Małgorzata Andrzejewicz (przed zmianą nazwiska: Małgorzata Andrzejczuk) – piosenkarka
 • Eugeniusz Dębski – pisarz
 • Joanna Orleańska – aktorka
 • Tomasz Gut – aktor

Budynek

Budynek szkolny ten zbudowano w 1901 roku, według projektu architekta Bruggera, w stylu secesyjnym. Od zewnątrz ściany pokryte są cegłą glazurowaną, fronton ozdobiony jest herbem Bytomia. Ponad dwuspadowym dachem krytym dachówką wznosi się wieżyczka zegarowa z dzwonem nakryta kopulasto zdobiona szczytami o falistym, secesyjnym konturze. Budynek ten wpisany jest do rejestru zabytków (nr 1224/770) woj. śląskiego. Po drugiej stronie budynku możemy przeczytać napis niem. Hier streb' die Jugend mit Fleiß und Tugend (pol.: Tutaj trudzi się młodzież pilnie i cnotliwie , dosłownie: z pilnością i cnotą)

Oprócz budynku głównego szkoła posiada jeszcze dwa inne: salę gimnastyczną (gruntownie wyremontowaną na przełomie 2006 i 2007 roku) oraz salę do aerobiku. W 2000 r., po długim okresie kiedy nie działał, z inicjatywy dyrektora szkoły Mariana Kupczyka wyremontowano zegar. Każdy kolejny kwadrans jest wybijany gongiem odpowiednią ilość razy - pierwszy kwadrans - raz, drugi - dwa razy etc.

Niemiecka szkoła średnia

W budynku obecnego IV Liceum do 1944 roku działała niemiecka szkoła średnia. Jej początki sięgały drugiej połowy XIX w., kiedy to zostały w 1895 roku w salach lekcyjnych bytomskiej remizy straży pożarnej dwie pierwsze, najniższe, klasy, niemieckiego gimnazjum, tzw. Sexten. W 1896 szkoła najprawdopodobniej przeniosła się do starego budynku szkoły żydowskiej przy ulicy Langestraße, róg ulicy Goystraße – ten nieistniejący dziś budynek stał w miejscu targowiska na rogu ulic Józefczaka i Rostka. Na początku swego istnienia szkoła nazywana była niem. Städtische Katholische Realschule – Miejską Katolicką Szkołą Realną. 8 maja 1903 szkoła została przeniesiona do nowego, zbudowanego w stylu secesyjnym budynku przy Kaiserstraße 3, obecnie plac Sikorskiego 1. W kronikach z lat 1906/07 szkoła figuruje już jako Szkoła Realna Stopnia Licealnego. W latach dziesiątych i dwudziestych ubiegłego stulecia szkoła nosiła już nazwę niem. Städtische Oberrealschule – Miejska Szkoła Realna Stopnia Licealnego, co odpowiada dzisiejszemu liceum, a abiturienci uzyskują maturę oraz prawo do podjęcia studiów wyższych. Dokładna data, w której dokonało się to przekształcenie jest nieznana. Po roku 1933 po objęciu w Niemczech władzy przez Adolfa Hitlera przypuszczalnie około roku 1935, szkoła przyjmuje nową nazwę, funkcjonującą aż do roku 1945: Adolf Hitler Städt Schule – Oberschule für Jungen in Beuthen.

Niemieccy dyrektorzy

 • dr Herman Flaschel – 1897-1923
 • dr Joseph Wolko – 1923-1934
 • Paul Kronenberg – 1923-1945

Gmach IV LO im. Bolesława Chrobrego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.