Liceum Ogólnokształcące nr 1

0

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu – publiczna szkoła średnia.

Czytaj dalej

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu – publiczna szkoła średnia.

Historia

Utworzenie Gimnazjum Polskiego

W wyniku podziału Górnego Śląska w 1921 roku, cała niemal inteligencja polska opuściła przyznane Rzeszy Niemieckiej tereny w obawie przed represjami ze strony władz. Przed pozostałą w Niemczech częścią społeczeństwa stanęło zadanie zorganizowania własnego szkolnictwa średniego. Dnia 2 listopada 1932 Janowi Baczewskiemu – prezesowi Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech został wręczony akt powołania Polskiego Gimnazjum w Bytomiu. Uroczystość otwarcia pierwszego od 160 lat Polskiego Gimnazjum na ziemiach niemieckich odbyła się 8 listopada 1932. O godz. 9.30, w Kościele Świętej Trójcy zgromadzili się uczniowie, ich rodzice, liczni członkowie polskich organizacji, dziennikarze oraz grono profesorskie z pierwszym dyrektorem szkoły Wiktorem Pawłem Nechay de Felseis – wybitnym geografem i geologiem. Po mszy świętej uczestnicy przeszli pochodem ulicą Tarnogórską do budynku szkoły. W auli zgromadziło się 500 osób. O godz. 11.00 rozpoczął się historyczny akt duchowej odnowy Polaków w Niemczech. Po uroczystości oficjalnej chór "Halka" odśpiewał pieśń "Uroczysty w szkolnym życiu dzień". Następnego dnia – 9 listopada szkoła rozpoczęła pracę, która kontynuowana jest przez Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia po dziś dzień.

Szkoła w latach 1932-1939

Liczba uczniów systematycznie wzrastała, w listopadzie 1932 wynosiła ona jeszcze 98 uczniów, zaś 16 maja 1933 prezydent policji z Gliwic donosił nadprezydentowi o przyjęciu kilkudziesięciu nowych uczniów, z których niemal połowa pochodziła z Pomorza.

Fakt ten dowodzi, że stopniowo rozszerzał się również zasięg terytorialny gimnazjum. W czasach niemieckich Gimnazjum Polskie było nękane kontrolami, Niemcy szukali pretekstów by je zamknąć. Więc uczniowie musieli być najlepsi. Nie tylko w wiedzy. Byli eleganccy, wysportowani, świetnie tańczyli. Chodziło o to, by wygrywać na każdym polu z konkurującymi szkołami niemieckimi. I rzeczywiście Gimnazjum Polskie wygrywało i poziomem wiedzy i na boisku, grali w piłkę i w szachy, boksowali, mieli także zespoły muzyczne i szkolny teatr.

Władze niemieckie, nie chcąc dopuścić do przekształcenia się szkoły w ośrodek skupiający młodzież polską z terenu całych Niemiec, zaostrzyły rozmaite represje administracyjne i ekonomiczne wobec rodziców bytomskich uczniów. Akcja ta rozwinęła się na szeroką skalę, kiedy 29 listopada 1933 gestapo w Opolu doniosło nadprezydentowi, że z rozpoczęciem roku szkolnego 1934/35 do gimnazjum bytomskiego ma przybyć kolejnych 140 uczniów. Przeciwdziałanie władz niemieckich musiało być bardzo energiczne, skoro 9 marca 1934 gestapo donosi: "Niemal połowa podań zgłoszonych uczniów została wycofana przez rodziców, względnie przedstawicieli prawnych."

Liczba uczniów Gimnazjum Polskiego w Bytomiu w latach 1932-1939:

uwaga: Spadek liczby uczniów w latach 1937-1939 związany jest z utworzeniem 10.11.1937 Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie, do którego przeszło kilkudziesięciu uczniów z Pomorza

Okres II wojny światowej

Szkoła działała do sierpnia 1939 roku, gdy nadeszło ostrzeżenie i polecenie odesłania dzieci do domów. Nauczyciele wyjechali z Bytomia ostatnimi pociągami do Polski. Potem nastąpiły masowe aresztowania polskich działaczy, w tym wielu nauczycieli Gimnazjum. W Buchenwaldzie zginęli Stanisław Olejniczak – jeden z niewielu nauczycieli, którzy pracowali tu od początku istnienia gimnazjum, oraz zarządca internatu – Antoni Józefczak. W Dachau zginął nauczyciel religii – ks. Franciszek Nawrot. Rodziny uczniów wysiedlono.

Powstanie Liceum Ogólnokształcącego

W 1945 roku szkoła „odrodziła się z popiołów wojennych”, kilku nauczycieli, którzy niemal nazajutrz po wojnie zgłosili się do pracy byli dawnymi nauczycielami Gimnazjum Polskiego, to oni przynieśli legendę tej szkoły i narzucili poziom. W 1946 szkoła przyjęła imię Jana Smolenia.

Funkcję dyrektorów zawsze pełnili wybitni pedagodzy, jednak w pamięci uczniów szczególnie utkwiła postać pełniącego tę funkcję w latach 1950-1966 Stanisława Huka. To za jego czasów poziom nauczania w szkole rozsławił jej imię na cały region, a nawet kraj. Obok jednak osiągnięć naukowych, szkoła wykształciła wielu wybitnych literatów i artystów – tu powstała idea Klubu Artystów Anarchistów, tu rodziła się Konfederacja Nowego Romantyzmu Bohdana Urbankowskiego – wybitnego polonisty, naukowca, poety i dramatopisarza, absolwenta szkoły z roku 1961. To tu pod koniec lat 80., gdy dyrektorem był Jan Mieszko, powstała Grupa Poetycka „Reflektor” dziennikarza i poety Marcina Hałasia. To tu organizowany był Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych „Nadchodzące pokolenie”, w ostatnich latach reaktywowany jako impreza o zasięgu regionalnym.

Współcześnie życie szkoły obraca się wokół przygotowań do nowej matury. W ostatnich latach „Smoleń” wykształcił laureatów wielu olimpiad przedmiotowych, szkołę ukończył także autor hejnału Katowic, który codziennie słyszą mieszkańcy tego miasta. Szkoła nadal kontynuuje tradycję Polaków w Niemczech, czego świadectwem jest odsłonięcie w kwietniu 2011 roku tablicy przedstawiającej 5 prawd Polaków spod znaku Rodła.

Dyrektorzy Gimnazjum Polskiego

 • Wiktor Paweł Nechay de Felseis (1932-1936)
 • Florian Kozanecki (1936-1937)
 • Piotr Miętkiewicz (1937-1939)

Dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego

 • Ryszard Kubis (1945)
 • Stanisław Wiśniewski i Zbigniew Duszyk (1946-1948)
 • Augustyn Tokarz (1948)
 • Michał Gonciarz (1949-1950)
 • Stanisław Huk (1950-1966)
 • Karol Szalbot, Paweł Spyra (1966-1967)
 • Bogdan Paprzycki (1967-1971)
 • Wanda Redzik – Majeranowska (1971-1976)
 • Jan Mieszko (1976-1992)
 • Rafał Pisula (1992-1997)
 • Katarzyna Łoza (1997-obecnie)

Budynek

W latach 1932-1939 szkoła mieściła się przy Alei Legionów 49. W tym samym budynku w latach 1869-1932 mieściło się wydawnictwo Drukarnia Polska oraz liczne polskie organizacje społeczne i kulturalno-oświatowe. Obecnie znajduje się tu oddział zakaźny Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Po wojnie szkoły nie można było ulokować w dawnym budynku, gdyż Armia Czerwona wyzwalając Bytom zrobiła tam koszary, budynek został tak zdewastowany, że przez kilka lat trzeba było go remontować i dezynfekować. Szkoła rozpoczęła więc nauczanie w budynku dawnego Staatliches Realgymnasium zbudowanym w latach 1929-1930 przez A. Stütza i M. Wolffa w stylu ekspresjonistycznym. Budynek ten znajdował się przy ulicy Strzelców Bytomskich, która potem zmieniła się w Poznańską, kilkanaście lat temu powrócono do pierwotnej nazwy.

Patron szkoły

We wrześniu 1946 roku przyjęła imię zmarłego kuratora oświaty, dawnego nauczyciela w Polskim Gimnazjum – Jana Smolenia. W szkole zatrudniony był od sierpnia 1935, pracował tu do 26 sierpnia 1939 roku jako nauczyciel matematyki, chemii i fizyki. Na kilka dni przed rozpoczęciem II wojny światowej w dramatycznych okolicznościach wyprowadził uczniów z internatu na dworzec kolejowy i odesłał ich do domów rodzinnych, ratując im wówczas życie. Sam opuścił Bytom jednym z ostatnich odjeżdżających do Polski pociągów. W okresie okupacji pełnił funkcję kierownika tajnego nauczania w okręgu krakowskim. Został uwięziony we wrześniu 1942.

Po wojnie prof. Jan Smoleń wybrany został pierwszym kuratorem śląskiego okręgu szkolnego, podejmując się pracy nad odbudową zniszczonego szkolnictwa. Zginął tragicznie w dniu 28 czerwca 1945 roku w wypadku samochodowym podczas podróży służbowej w Bytomiu – Karbiu. Został pochowany w Katowicach na cmentarzu przy ul. Francuskiej.

Symbole szkoły

 • Rodło – znak, widniejący w tarczy i na sztandarze szkoły.
 • Hymn Smoleniaków – słowa do niego napisała Zofia Lambert, muzykę zaś skomponował Józef Szwed:
W sidłach niewoli, w walce omdlały
Wygnany z własnych, ojczystych stron,
Gniazdo założył raz Orzeł Biały
Wśród czarnych kruków, sępów i wron.
I tu, wśród obcych, polskie orlęta
W złą noc niewoli znalazły schron,
A dziwna siła była zaklęta
W słowie, co brzmiało im niby dzwon
Słowo – Znak niby sztandar ich wiodło
A było mocne i brzmiało: "RODŁO"!
Chcemy serca swe i dłonie
Polsce nowej dać:
Sięgać, gdzie nie sięga oko
Kroczyć śmiało, czuć głęboko
Na Jej straży stać
Niech Ojczyzny dom nam rośnie
Niechaj zawsze brzmi donośnie
W słońcu czy wśród burz
Polsce zawsze służ!

Nazwy szkoły

 • Nazwy oficjalne
  • Niemcom od początku niebezpieczna wydawała się nazwa polskiej szkoły, którą w ciągu 7 lat istnienia zmieniano pięciokrotnie:
  • 1932 Polskie Gimnazjum Prywatne – Bytom Górny Śląsk, a następnie – Wyższa Szkoła Męska z gimnazjalnym programem i polskim językiem nauczania
  • 1933 Wyższa Szkoła Prywatna z gimnazjalnym programem nauczania w Bytomiu
  • 1936 Prywatne Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Bytomiu
  • 1938 Prywatna Wyższa Szkoła dla chłopców z polskim językiem nauczania – Beuthen O/S
  • I Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie
  • IV Szkoła Podstawowa i Liceum Męskie
  • 1966 V LO im. Jana Smolenia
  • 1983 I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu
 • Nazwy nieoficjalne
  • "Smoleń", "Strzelców", "Pod zegarem", "Liceum Huka"

Edukacja

Programy autorskie

 • Wiedza o obyczajach – przedmiot, którego celem jest wykształcenie pozytywnych obyczajów i wzorów zachowań oraz zapoznanie się z zasadami savoir-vivre'u, a także poznanie protokołu dyplomatycznego
 • Historia żywa – program umożliwiający poznanie wielkich kręgów cywilizacyjnych i ducha epoki w niekonwencjonalnej formie – odkrycia i przygody
 • ELM – Emocjonalni Liderzy Młodzieżowi – program profilaktyczny zakładający współpracę przeszkolonych grup młodzieżowych doradców z profesjonalistami
 • Wypożyczalnia różańców – "Pierwsza w Polsce, w Europie, na Świecie, w Historii Wypożyczalnia Różańców", stworzona w celu zachęcenia uczniów do żywej modlitwy

Współpraca z zagranicą

 • współpraca ze szkołami z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch w ramach programu Sokrates Comenius
 • wymiana młodzieży ze szkołą w Heubach (Niemcy)
 • sportowa wymiana z klubem Milwaukee Sting z Milwaukee (USA)

Zajęcia pozalekcyjne

Młodzieżowe Centrum Edukacji Europejskiej, Mały Uniwersytet, chór szkolny, Szkolny Teatr Pantomimy, Teatr Młodego Aktora, Klub Filmowca, Grupa Poetycka Nadchodzące Pokolenia oraz inne kółka zainteresowań i przedmiotowe.

Imprezy szkolne

 • imprezy upamiętniające ważne wydarzenia historyczne: Dzień Solidarności, Dzień Stanu Wojennego
 • współorganizowanie Bytomskich Spotkań Europejskich i innych imprez o tematyce proeuropejskiej, wraz z Młodzieżowym Centrum Edukacji Europejskiej
 • Turniej Savoir-vivre-u
 • Dzień Dewota mający zachęcić uczniów do żywej modlitwy
 • uczestniczenie w Dniu Przedsiębiorczości mającym umożliwić uczniom poznanie specyfiki zawodu, który chcą wykonywać w przyszłości
 • Bal Absolwentów i Sympatyków I LO
 • imprezy sportowe na szczeblu miejskim, regionalnym i wojewódzkim

Znaczące osiągnięcia szkoły i jej uczniów

 • Medal Miasta Bytomia za szczególne zasługi dla miasta i śląskiej edukacji
 • tytuł Najlepszy Polski Klub Europejski w 2004 dla Młodzieżowego Centrum Edukacji Europejskiej
 • tytuł laureata Konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono dla MCEE w 2002
 • tytuł Najbardziej Przedsiębiorcza Polska Szkoła w roku 2005
 • tytuł Śląski Talent w kategorii Przedsiębiorczość w latach 2006, 2007 i 2008
 • zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo w latach 2004, 2005 i 2006, a w roku 2007 laureaci II i III miejsca
 • laureaci wielu olimpiad przedmiotowych w tym: srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w roku 2005 w Pekinie (Paweł Cupryn)
 • wielokrotny tytuł: "Najbardziej Usportowiona Szkoła w mieście"
 • certyfikat Centrum Edukacji Obywatelskiej "Szkoła z klasą"

Znani absolwenci i nauczyciele

Absolwenci i uczniowie

 • Aleksander Abłamowicz – profesor, doktor habilitowany nauk humanistycznych (filologii romańskiej), literaturoznawca
 • Franciszek Adamiec – działacz społeczny i kulturalny, popularyzator tradycji Śląska Opolskiego
 • Agnieszka Bibrzycka – koszykarka
 • Halina Bieda – działaczka samorządowa, nauczyciel, od 2006 wiceprezydent Bytomia
 • Marcin Hałaś – poeta, krytyk literacki i dziennikarz
 • Zbigniew Stanisław Herman – profesor zwyczajny doktor habilitowany medycyny, rektor Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1980-1982
 • Krzysztof Jaślar – reżyser telewizyjny
 • Marek Kińczyk – prezydent Bytomia w latach 1994-1998
 • Piotr Koj – nauczyciel, w latach 1999-2004 przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, od 2006 do 2012 prezydent Bytomia
 • Janina Oświęcimska-Zielińska – Wiceprezes FIPF – Światowej Federacji Nauczycieli Języka Francuskiego
 • Aleksandra Pietryga - dziennikarka "Gościa Niedzielnego"
 • Władysław Planetorz – działacz Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech
 • Dorota Pomykała – aktorka
 • Anna Popek – dziennikarka telewizyjna
 • Jerzy Porębski – polski pieśniarz, wykonawca szant, współzałożyciel grupy szantowej Stare Dzwony
 • Mieczysław Szemalikowski – autor filmów dokumentalnych i oświatowych
 • Andrzej Sznajder – najmłodszy internowany w Polsce podczas stanu wojennego, kierownik Referatu Wystaw, Wydawnictw i Edukacji Historycznej w katowickim Instytucie Pamięci Narodowej
 • Bohdan Urbankowski – poeta, dramaturg, eseista i filozof
 • Adolf Warzok - uczeń przedwojennego gimnazjum, działacz harcerski i lekarz
 • Janusz Weychert – reżyser
 • Alojzy Wrzeciono – fizyk, profesor, specjalista w dziedzinie fizyki ciała stałego i ferromagnetyzmu

Nauczyciele

 • Aleksander Abłamowicz – profesor, doktor habilitowany nauk humanistycznych (filologii romańskiej), literaturoznawca
 • Halina Bieda – działaczka samorządowa, nauczyciel, od 2006 wiceprezydent Bytomia
 • Jan Drabina – nauczyciel łaciny, mediewista i religioznawca, prezes Towarzystwa Miłośników Bytomia
 • Władysław Gębik – doktor nauk filozoficznych, pedagog, pisarz, literat
 • Józef Kwietniewski – sekretarz Gimnazjum Polskiego, polityk, harcmistrz
 • Leopold Kobierski – nauczyciel, ekolog i botanik, prezes Zarządu Ligi Ochrony Przyrody w Bytomiu
 • Wiktor Paweł Nechay – geolog i geograf, pedagog
 • Janusz Olszówka – muzyk, członek zespołu szantowego Ryczące Dwudziestki
 • Jan Smoleń – nauczyciel matematyki, chemii i fizyki, śląski kurator oświaty
 • Władysław Studencki – nauczyciel, historyk literatury, literat, poeta
-Czy nie stąd pochwały dla tej szkoły, że zanim pan został pisarzem, zanim wydał „Głosy” kończył Pan tę szkołę?
-Myślę, że było odwrotnie, że dlatego zostałem pisarzem, dlatego wydałem „Głosy”, że kończyłem tę szkołę.
Bohdan Urbankowski
Dzisiejszy dzień rozpocząłem od wizyty w mojej szkole średniej, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Smolenia w Bytomiu. To tam 25 lat temu zdałem maturę, to tam przez 4 lata nauki (i wiele kolejnych) prowadziłem drużynę, szczep. To tam poznałem wspaniałych ludzi: profesorów, koleżanki, kolegów. To tam przeżywałem wiele niezapomnianych wydarzeń.
Piotr Koj

Liceum Ogólnokształcące nr 1 - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.