Cmentarz żydowski

0

Cmentarz żydowski w Pabianicach – został założony w 1840 i znajduje się u zbiegu obecnych ulic Śniadeckiego i Jana Pawła II.

Otoczony jest murem z płyt betonowych wraz z pozostałościami drutu kolczastego. Na teren cmentarza prowadzą dwie furtki. Kirkut początkowo zajmował obszar 1,7 ha, lecz w roku 1968 został pomniejszony na rzecz obiektów spółdzielni mieszkaniowej, w tym kotłownię wzniesioną pomimo protestów miejscowej społeczności. Powierzchnia cmentarza wynosi 0,78 ha. Obecnie cmentarz stanowi około 650 nagrobków, przeważająco w formie macew z inskrypcjami hebrajskimi oraz płaskorzeźbami. Część z nich ma odnowione polichromie.

Wśród pochowanych są m.in. krewni historyka Maksymiliana Barucha. Znajduje się tu również symboliczny grób rodziny Tośków.

Cmentarz znajduje się pod zarządem Gminy Żydowskiej w Łodzi.

Czytaj dalej

Cmentarz żydowski w Pabianicach – został założony w 1840 i znajduje się u zbiegu obecnych ulic Śniadeckiego i Jana Pawła II.

Otoczony jest murem z płyt betonowych wraz z pozostałościami drutu kolczastego. Na teren cmentarza prowadzą dwie furtki. Kirkut początkowo zajmował obszar 1,7 ha, lecz w roku 1968 został pomniejszony na rzecz obiektów spółdzielni mieszkaniowej, w tym kotłownię wzniesioną pomimo protestów miejscowej społeczności. Powierzchnia cmentarza wynosi 0,78 ha. Obecnie cmentarz stanowi około 650 nagrobków, przeważająco w formie macew z inskrypcjami hebrajskimi oraz płaskorzeźbami. Część z nich ma odnowione polichromie.

Wśród pochowanych są m.in. krewni historyka Maksymiliana Barucha. Znajduje się tu również symboliczny grób rodziny Tośków.

Cmentarz znajduje się pod zarządem Gminy Żydowskiej w Łodzi.


Cmentarz żydowski - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.