Kościół ewangelicki św. Piotra i Pawła

0

Kościół świętych Piotra i Pawła w Pabianicach - kościół parafii ewangelicko-augsburskiej pod tym samym wezwaniem, obiekt zabytkowy. Znajduje się w centrum Pabianic przy ul. Zamkowej 8.

Czytaj dalej

Kościół świętych Piotra i Pawła w Pabianicach - kościół parafii ewangelicko-augsburskiej pod tym samym wezwaniem, obiekt zabytkowy. Znajduje się w centrum Pabianic przy ul. Zamkowej 8.

Historia

Świątynię zaprojektował Franciszek Reinstein. Wznoszona w latach 1827-1832, została poświęcona 25 listopada 1832 r. przez ks. Ernsta Johanna Augusta von Modl. Systematycznie doposażana, została powiększona i rozbudowana w latach 1875-1876. Poddano ją gruntownemu remontowi w latach 2001-2002, co obejmowało renowację wnętrza, odgrzybienie ścian, osuszenie fundamentów, wymianę posadzki, ocieplenie stropu i instalację ogrzewania.

Architektura

Kościół ma kształt rotundy wpisanej w plan krzyża, zwieńczonej stożkowym dachem z tzw. latarnią na szczycie. Zewnętrzną elewację ozdobiono figurami apostołów: św. Piotra i św. Pawła, które wykonał warszawski rzeźbiarz Aleksander Pruszyński.

Wnętrze

W kościele znajduje się marmurowa Chrzcielnica, sprowadzona w 1864 roku z Saksonii staraniem pabianickiego fabrykanta Gottfrieda Krusche. Ołtarz posiada dwie kondygnacje, z których wyższa jest amboną. Obraz ołtarzowy, przedstawiający Jezusa modlącego się w ogrodzie Gethsemane, namalował znany polski artysta i założyciel warszawskiej Zachęty Wojciech Gerson. Do czasów obecnych nie zachowały się wykonane w Saksonii zabytkowe witraże ufundowane przez rodzinę Kindlerów. Przedstawiały one Marię u stóp zmartwychwstałego Jezusa oraz chrzest Jezusa. Na chórze znajdują się organy firmy Gebrüder Walter, które - jako jedne z niewielu w regionie - zachowały pełną trakturę mechaniczną.


Kościół ewangelicki św. Piotra i Pawła - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.