Wieża wyciągowa

0

Wieża wyciągowa w Porębie – wieża służyła dawniej do transportu wsadu wielkopiecowego do przetapiania rudy. Została wybudowana w 1798 z ciosowego kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Bryła wieży ma kształt prostopadłościanu. Posiada plan zbliżony do kwadratu. W przyziemiu znajduje się brama zasklepiona półkolebką. Wieża została wpisana do rejestru zabytków w dniu 25 maja] 1975 roku pod numerem A-1211/75. Jest jedynym rejestrowanym zabytkiem miasta. Mieści się przy ulicy Fabrycznej.

Wieża wyciągowa - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.