Poręba - Wieże

Wieża wyciągowa w Porębie – wieża służyła dawniej do transportu wsadu wielkopiecowego do przetapiania rudy. Została wybudowana w 1798 z ciosowego kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Bryła wieży ma kształt prostopadłościanu. Posiada plan zbliżony do kwadratu.