Mazowieckie - Wieże

Dulag 121 Pruszków (Durchgangslager 121 Pruszków) – niemiecki nazistowski obóz przejściowy, w którym gromadzono cywilną ludność Warszawy i okolicznych miejscowości, wypędzaną z domów w trakcie oraz po zakończeniu powstania warszawskiego.
Wieża ciśnień w Ciechanowie - wieżowy zbiornik wyrównawczy zaprojektowany przez warszawskiego architekta Jerzego Michała Bogusławskiego w 1972 r. przy współudziale konstruktora dr. Jerzego Wiblika, Stanisława Gajowniczka oraz Bohdana Szczeszeka, technologia : inż. Stanisław Majkowski.
Warszawa, Rybaki 2
Baszta Mostowa w Warszawie - budynek mieszczący się przy ulicy Boleść 2, wzniesiony przez Annę Jagiellonkę pod koniec XVI wieku. W latach 1580 - 1632 służył jako brama wjazdowa na most króla Zygmunta Augusta. Dziś mieści się tam Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej i teatr Stara ProchOFFnia.
Płock, pl. Dąbrowskiego
Wieża Ciśnień w Płocku – wieża ciśnień zbudowana w 1892 roku na mocy koncesji na budowę nowoczesnych wodociągów miejskich, którą otrzymał Selerok Cheson z Moskwy. Pięciopiętrowy, ośmioboczny budynek z czerwonej cegły wzniesiono przy końcu ulicy Warszawskiej (obecnie plac J. Dąbrowskiego).
Wieża Marszałkowska, Okrągła – nieistniejąca wieża wchodząca w skład murów miejskich Warszawy, usytuowana w ich północno-wschodniej części. Była najwyższą z wież tworzących system obronny Starej Warszawy.