Opolskie - Wieże

Strony

Wieża Piastowska – okrągła wieża wolno stojąca w południowo-wschodnim narożniku nieistniejącego obecnie Zamku Piastowskiego w Opolu. Pełniła niegdyś funkcję strażnicy na wyspie Pasiece, od północy sąsiaduje z nią Ostrówek – średniowieczna osada – gród obronny Opolan.
Opole, Osmańczyka 22
Zamek Górny w Opolu został rozebrany w w1669 roku. Jedyną pozostałością po zamku jest XIV-wieczna wieża, stanowiąca aktualnie część Zespołu Szkół Mechanicznych przy ulicy Osmańczyka.
Nysa, Plac Katedralny 1
Dzwonnica przy bazylice pod wezwaniem św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie – późnogotycka, monumentalna, czterokondygnacyjna wieża o charakterze włoskiej kampanili. Usytuowana w sąsiedztwie północno-zachodniego narożnika kościoła, w odległości około 20 metrów od niego.
Gotycka wieża przybramna z XV w. zwana też Prudnicką, zbudowana z cegły na planie kwadratu. W ścianach wąskie okienka strzelnicze umieszczone w ostrołukowych wnękach. W zwieńczeniu murów nadwieszony podwójny rząd arkadowań.
Zbudowana w 1606 roku przez hrabiego Jerzego Prószkowskiego w celu doprowadzenia wody do zamku, a później także i do miasta. Do instalacji użyto rur drewnianych. Murowana z cegły i otynkowana, renesansowa. Pierwotnie posiadała dach kryty gontem. Odnowiona w 1959 roku.
Brama Ziębicka − brama miejska w zachodniej części Grodkowa, przy ul. Warszawskiej, wzniesiona najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIV wieku i odnowiona w XIX i XX wieku. Została zbudowana z cegły o układzie polskim, otynkowana z nowszym wejściem przy ziemi.
Brama Lewińska - brama miejska we wschodniej części Grodkowa, przy ul. Józefa Elsnera, wzniesiona z cegły o układzie polskim, otynkowana z zamkniętym przejazdem, pochodzi najprawdopodobniej z pierwszej połowy XIV wieku.
Nysa, Wrocławska 1A
Wieża Wrocławska (Wieża Bramy Wrocławskiej, Biała Wieża) - gotycka budowla obronna, jedna z kilku zachowanych części średniowiecznych obwarowań miejskich, wraz z Wieżą Ziębickią i fragmentami murów obronnych.
Nysa, Bolesława Krzywoustego
Wieża Ziębicka (Wieża Bramy Ziębickiej) – jedna z dwóch zachowanych średniowiecznych wież bramnych w murach obronnych Nysy.
Wieża ciśnień w Opolu – zabytkowa wieża ciśnień należąca do kompleksu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu.

Strony