Opolskie - Wieże ciśnień

Zbudowana w 1606 roku przez hrabiego Jerzego Prószkowskiego w celu doprowadzenia wody do zamku, a później także i do miasta. Do instalacji użyto rur drewnianych. Murowana z cegły i otynkowana, renesansowa. Pierwotnie posiadała dach kryty gontem. Odnowiona w 1959 roku.
Wieża ciśnień w Opolu – zabytkowa wieża ciśnień należąca do kompleksu Wodociągów i Kanalizacji w Opolu.
Wodociągowa wieża ciśnień – dawna wieża zamkowa, położona przy ulicy Zamkowej w Kluczborku. 16 kwietnia 1964 roku, pod numerem 810/64, budowla została wpisana do rejestru zabytków województwa opolskiego.