Zachodniopomorskie - Wieże ciśnień

Wieża ciśnień w Stargardzie Szczecińskim zbudowana w latach 1896–1897 wieża ciśnień położona w Stargadzie Szczecińskim; położona jest poza obrębem murów miejskich, w parku Chrobrego. Ma wysokość 65 m i jest najwyższą tego rodzaju budowlą w Polsce.
Kościół Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie – kościół parafii rzymskokatolickiej w Szczecinie Pomorzanach.