Powiat kluczborski - Wieże ciśnień

Wodociągowa wieża ciśnień – dawna wieża zamkowa, położona przy ulicy Zamkowej w Kluczborku. 16 kwietnia 1964 roku, pod numerem 810/64, budowla została wpisana do rejestru zabytków województwa opolskiego.