Powiat kluczborski - Architektura

Strony

Ratusz w Kluczborku - kluczborski ratusz jest budowlą renesansowo-barokową zbudowaną w XVIII wieku. Do ratusza przylegają dwie dwufrontowe kamieniczki pozostałe z dawnego barokowego zespołu "Dwunastu Apostołów".
Kluczbork, Generała Kazimierza Pułaskiego 1
Ratusz w Byczynie – budowla powstała w roku 1766 w wyniku przebudowy poprzedniej siedziby władz miasta. W latach późniejszych ratusz był kilkakrotnie modernizowany, w czasie II wojny światowej został zniszczony a następnie odbudowany. Obecnie jest siedzibą władz miasta, apteki i kawiarni.
Pałac w Maciejowie – klasycystyczny pałac, zaprojektowany przez Carla Gottharda Langhansa, zbudowany w roku ok. 1790. Wpisany do rejestru zabytków 14 kwietnia 1964 z numerem 803/64.

Strony