Opolskie - Mury miejskie

Strony

W Białej zachowały się cztery zasadnicze fragmenty murów:    1. Fragment przy ulicy Władysława Reymonta,    2. Fragment przy ulicy Szkolnej,    3. Fragment przy ulicy Góra Wolności (w pobliżu kościoła parafialnego),    4. Fragment przy ulicy Wałowej.
Brama Ziębicka − brama miejska w zachodniej części Grodkowa, przy ul. Warszawskiej, wzniesiona najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIV wieku i odnowiona w XIX i XX wieku. Została zbudowana z cegły o układzie polskim, otynkowana z nowszym wejściem przy ziemi.
Brama Lewińska - brama miejska we wschodniej części Grodkowa, przy ul. Józefa Elsnera, wzniesiona z cegły o układzie polskim, otynkowana z zamkniętym przejazdem, pochodzi najprawdopodobniej z pierwszej połowy XIV wieku.
Nysa, Wrocławska 1A
Wieża Wrocławska (Wieża Bramy Wrocławskiej, Biała Wieża) - gotycka budowla obronna, jedna z kilku zachowanych części średniowiecznych obwarowań miejskich, wraz z Wieżą Ziębickią i fragmentami murów obronnych.
Nysa, Bolesława Krzywoustego
Wieża Ziębicka (Wieża Bramy Ziębickiej) – jedna z dwóch zachowanych średniowiecznych wież bramnych w murach obronnych Nysy.

Strony