Powiat raciborski - Wieże

Baszta więzienna – renesansowa, powstała prawdopodobnie w 1574 roku, zachowała się do dzisiaj. Wizerunek baszty znajduje się w logo Raciborza.
Wieża ciśnień przy ulicy Starowiejskiej – nieużywana wieża ciśnień w Raciborzu, znajdująca się przy ulicy Starowiejskiej. Zaprojektowano ją w 1926 roku, a wybudowano w latach 1933–36 kosztem 240 tys. marek. Do użytku została oddana jeszcze w trakcie budowy, w roku 1935.
Wieża ciśnień przy ulicy 1 Maja w Raciborzu – wyłączona z eksploatacji, murowana z cegły wieża ciśnień w Raciborzu znajdująca się na terenie miejskiego zakładu wodociągowego przy ulicy 1 Maja 8. Została oddana do użytku 23 września 1874 roku.