Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli

0

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strachocinie − neogotycki kościół w Strachocinie.

W świątyni funkcjonuje parafia św. Katarzyny w ramach Dekanatu Jaćmierz.

Architektem był Wilhelm Szomek z Sanoka. Budowniczym był ówczesny proboszcz parafii ks. Józef Data. Kamień węgielny pod budowę murowanego kościoła położył w 1899 ks. bp Jakub Glazer. Kościół został wybudowany w 1900. Budynek został wzniesiony z cegły i kamienia. Kościół został poświęcony 25 listopada 1903 przez kanonika sanockiego ks. Bronisława Stasickiego, a konsekrowany w 1912 przez biskupa Karola Józefa Fischera.

We wnętrzu świątyni zostały ustanowione trzy epitafia; w ten sposób zostali upamiętnieni ks. Józef Data (budowniczy kościoła), ks. Józef Winnicki (przyczynił się do wyposażenia wnętrza kościoła) oraz zbiorowo mieszkańcy, którzy wspierali ks. proboszcza Kazimierza Lisowicza.

W świątyni znajdują się witraże wykonane przez Stanisława Gabriela Żeleńskiego w 1903.

Przy kościele znajduje się dzwonnica z trzema dzwonami (noszą imiona: „św. Andrzej Bobola”, „św. Maksymilian” wykonane przez Felczyńskich w Przemyśla z 1987 i trzeci pod imionami „św. Józef i św. Antoni” z 1987) figura św. Andrzeja Boboli z 1964 oraz figura Chrystusa Króla Wszechświata z 2000. Obok kościoła nowo wybudowany klasztor im. św. Maksymiliana Kolbego i dom pielgrzyma.

W 1591 urodził się w Strachocinie Andrzej Bobola, święty kościoła katolickiego, od 2002 patron Polski. Od końca lat 80. XX wieku kościół w Strachocinie jest ośrodkiem kultu Świętego Andrzeja.

Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.