Sanktuarium Matki Bożej Księżomierskiej

0

Parafia Narodzenia NMP w Księżomierzu – jedna z 8 parafii w dekanacie Urzędów w rzymskokatolickiej archidiecezji lubelskiej.

Czytaj dalej

Parafia Narodzenia NMP w Księżomierzu – jedna z 8 parafii w dekanacie Urzędów w rzymskokatolickiej archidiecezji lubelskiej.

Parafia

W skład parafii wchodzą 3 wsie:

  • Aleksandrów
  • Księżomierz
  • Księżomierz-Kolonia

Historia parafii

Pod koniec XVI w. w Księżomierzu miało mieć miejsce objawienie Matki Bożej Płaczącej. Na pamiątkę tego postanowiono na pocz. XVII w. kapliczkę. Dzisiaj w tym miejscu stoi metalowy krzyż z figurą Matki Bożej, kamienny ołtarz, a wokół plac dla pątników ( wykonane w latach 1980-83). Bp krakowski kaplicę przemianował w 1626 r. na kościół filialny parafii Dzierzkowice. Zyskał on uposażenie na jednego księdza. Na mocy rozporządzenia władz diecezjalnych komendarz kościoła w Księżomierzu otrzymał 30.12.1847 r. prawo prowadzenia ksiąg parafialnych i odtąd stale mieszkał przy kościele. Być może wtedy też została erygowana parafia. W poł. XIX w. dołączono do niej Aleksandrówkę, a ok. 1930 r. - Księżomierz Kolonię. Parafia znana jest w okolicy ze względu na obraz MB z Dzieciątkiem, otaczany wielkim kultem, trwającym nieprzerwanie od pocz. XVII w. Cmentarz grzebalny istnieje od XIX w. Archiwum zawiera m. in. księgi metrykalne od 1847 r., kronikę par. od 1929 r., księgę wizytacji kanonicznych. Podniesiony do rangi Sanktuarium MB Księżomierskiej przez abpa Józefa Życińskiego 20.04.2010r.


Sanktuarium Matki Bożej Księżomierskiej - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.