Kościół św. Stanisława Biskupa i Marii Magdaleny

0

Parafia św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach – jedna z 8 parafii w dekanacie Urzędów w rzymskokatolickiej archidiecezji lubelskiej.

Czytaj dalej

Parafia św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach – jedna z 8 parafii w dekanacie Urzędów w rzymskokatolickiej archidiecezji lubelskiej.

Parafia

W skład parafii wchodzi 8 wsi:

  • Dzierzkowice-Góry
  • Dzierzkowice-Podwody
  • Dzierzkowice-Rynek
  • Dzierzkowice-Wola
  • Dzierzkowice-Zastawie
  • Krzywie
  • Ludmiłówka
  • Terpentyna

Historia parafii

Pierwsze wzmianki o istnieniu parafii pochodzą z roku 1326. Obejmowała ona m.in. dzisiejsze parafie w Księżomierzy i Olbięcinie. Król Władysław Jagiełło nadał jej także 3 łany ziemi ornej.
W okresie przynależności do diecezji krakowskiej, wchodziła w skład archidiakonatu zawichojskiego, dekanatu Urzędów, później Janów, Kraśnik i obecnie Urzędów.

Podczas reformacji proboszcz był zmuszony opuścić świątynię (druga połowa XVI - początek XVII w.) Posługi religijne spełniano w sąsiedniej parafii Popkowice. Początkowo ze względu na rozległy teren pracował tu także wikariusz, a w XVIII w. jest również prebendarz. Do 1839 roku egzystował przy kościele dom szpitalny dla ubogich, w XVIII w. istniała także biblioteka licząca 65 dzieł.
W 1915 r. ustępujące wojska rosyjskie spaliły plebanię i budynki gospodarcze, kościół jednak udało się ocalić. Spłonęło stare archiwum. Nowe zabudowania wzniesiono w okresie międzywojennym. Archiwum parafialne zawiera m.in. metryki od 1945 r., księgę wizytacji kanonicznych, kronikę parafialną z XX w.


Kościół św. Stanisława Biskupa i Marii Magdaleny - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.