Powiat tarnowski - Przyroda

Strony

Kąśna Dolna, 17
Telefon: +48146510208
Dworek w Kąśnej Dolnej koło Tarnowa w Małopolsce pochodzi z pierwszej połowy XIX w. Jest to murowany parterowy budynek, skierowany na wschód, z otwartym gankiem opartym na czterech kolumnach i zwieńczonym attyką. Dwuspadowy dach dworku przykrywa nieużytkowe poddasze.
Wał (523 m) – szczyt na Pogórzu Rożnowskim pomiędzy doliną Dunajca na zachodzie i doliną Białej od strony wschodniej. Znajdują się na nim dwa maszty przekaźników radiokomunikacyjnych.
Skamieniałe Miasto – rezerwat przyrody nieożywionej położony na prawym brzegu rzeki Biała na Pogórzu Ciężkowickim, w pobliżu Ciężkowic (południowa część województwa małopolskiego). Powierzchnia 15,01 ha, utworzony w 1931 (formalnie zatwierdzony 1974).
Panieńska Góra (331 m n.p.m.) – najdalej na wschód wysunięte zalesione wzniesienie Pogórza Wiśnickiego. Leży na terenie Gminy Wojnicz w pobliżu Wielkiej Wsi. Na szczyt góry prowadzi niebieski szlak turystyczny rozpoczynający się na rynku w Wojniczu.
Rezerwat przyrody Lasy Radłowskie – florystyczny rezerwat przyrody w gminie Wierzchosławice, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim.
Ostry Kamień, nazywany też Pasia (527 m n.p.m.) - szczyt na Pogórzu Ciężkowickim w Paśmie Brzanki, 6 km na południe od Ryglic.
Rezerwat przyrody Debrza – leśny rezerwat przyrody w województwie małopolskim (powiat tarnowski, gmina Tarnów) o powierzchni 9,5 ha.
Mogiła (478 m n.p.m.) – to szczyt Pogórza Rożnowskiego. Jest to całkowicie zalesiony szczyt wybitnego masywu na Pogórzu Rożnowskim pomiędzy doliną potoku Rudzanka na zachodzie (Ruda Kameralna) a potokiem Paleśnianka (wsie Bieśnik i Borowa).
Sucha Góra (396 m n.p.m.), bywa również określana nazwą Budzyń. Odznaczająca się w terenie dwuszczytowa kulminacja w centrum Pogórza Rożnowskiego pomiędzy dolinami Białej od wschodu i doliną Paleśnianki od zachodu.
Styr (460 m n.p.m.) – zalesione zakończenie grzbietu Suchej Góry (360-400 m n.p.m.) na Pogórzu Rożnowskim nad przełomową częścią doliny rzeki Paleśnianki. Pod szczytem widokowa platforma z panoramą Pogórza Rożnowskiego.
Brzanka (534 m n.p.m.) – wzniesienie znajdujące się na terenie Pogórza Ciężkowickiego, na południe od Tuchowa. Wraz z Liwoczem (562 m n.p.m.) są najwyższymi szczytami Pasma Brzanki – ciągu wzniesień pomiędzy dolinami rzek Białej i Wisłoki.
Wierch Stróża (648 m) – szczyt na północno-zachodnim końcu Pasma Lubomira i Łysiny. Według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski pasmo to należy do Beskidu Wyspowego. Wierch Stróża znajduje się w nim pomiędzy Działkiem (622 m) a Chełmem (614 m).
Gilowa Góra (508 m n.p.m.) - szczyt we wschodniej części Pasma Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim. Gilowa Góra jest położona na północ od wsi Swoszowa w gminie Szerzyny i na południe od Kowalowej w gminie Ryglice, na wschód od głównej kulminacji Brzanki. Szczyt porośnięty jest gęstym lasem mieszanym.
Kamionka (517 m n.p.m.) – szczyt na Pogórzu Ciężkowickim, w Paśmie Brzanki. Kamionka leży pomiędzy Ostrym Kamieniem a Gilową Górą, na północ od wsi Żurowa w gminie Szerzyny. Na południowym stoku Kamionki znajdują się przysiółki sołectwa Żurowa: Dobrocin oraz Podlesie.
Góra Kokocz – wzniesienie na Pogórzu Ciężkowickim. Jej wysokość wynosi 434 m n.p.m. Jeden z ważniejszych punktów widokowych na Pogórzu Ciężkowickim. Góra częściowo jest porośnięta lasami mieszanymi, jak i również zamieszkana. Położona głównie w miejscowościach Lubcza, Wola Lubecka i Zwiernik.
Morgi (453 m n.p.m.) – grzbiet w zachodniej części Pasma Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim, w pobliżu wsi Lubaszowa.
Trzemeska Góra (403 m n.p.m.), zwana także przez miejscowych Karwodrzą – masyw górski na Pogórzu Ciężkowickim, na południowy zachód od wsi Szynwałd.
Jamna (530 m n.p.m.) – wybitny szczyt w centralnej części Pogórza Rożnowskiego na południowy zachód od Paleśnicy, sąsiadujący od południa z kulminacjami Bukowca (490 m n.p.m.) i Żebraczki (534 m n.p.m.).
Plebańska Góra (496 m) – szczyt w Beskidzie Makowskim Plebańska Góra (ok. 640 m) – szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim
Lubinka (412 m n.p.m.) – w większości zalesiony masyw na Pogórzu Rożnowskim sąsiadujący z Wałem (523 m n.p.m.). Na południowych stokach Lubinki leży wieś Lubinka. Nazwa wsi i góry bywa odnoszona do miejsca, na którym szczególnie lubiano polować.

Strony