Kraków - Przyroda

Strony

Bielańskie Skałki – ścisły, florystyczny rezerwat przyrody o powierzchni 1,73 ha, założony w 1957 r. w celu ochrony muraw kserotermicznych.
Wróżna Góra – wzgórze o wysokości 269 m n.p.m. Znajduje się w południowo-wschodniej części miejscowości Modlniczka przy granicy z Krakowem. Na wzgórzu znajduje się Fort Pasternik.
Góra Madera - pagórek w Krakowie, w Dzielnicy XI Podgórze Duchackie.
Wawel – wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu Wisły; historyczna dzielnica Krakowa.
Park Tysiąclecia – park w Krakowie, w Dzielnicy XV Mistrzejowice, usytuowany w dolinie pomiędzy osiedlami Oświecenia i Tysiąclecia, o powierzchni 11,3 ha.
Rezerwat przyrody Skałki Przegorzalskie – ścisły, florystyczny rezerwat przyrody o powierzchni 1,38 ha, założony w 1959 r. na terenie wyraźnego grzbietu ze skałkami, na skraju Lasu Wolskiego od strony Przegorzał. Służy ochronie rzadkich muraw naskalnych i kserotermicznych oraz ciepłolubnych zarośli.
Las Wolski, popularnie: Lasek Wolski – obszar leśny w zachodniej części Krakowa, pełniący funkcje rekreacyjne. W 1917 r. teren lasu został zakupiony przez Kasę Oszczędności Miasta Krakowa i przekazany miastu z przeznaczeniem na park ludowy. Obejmuje powierzchnię 419 hektarów.
Rezerwat przyrody Bonarka – rezerwat przyrody nieożywionej w województwie małopolskim, w Krakowie (dzielnica Podgórze). Ochronie podlega odkrywka geologiczna w nieczynnym kamieniołomie – odsłonięcia skał jurajskich, kredowych i trzeciorzędowych; kredowa powierzchnia abrazyjna, uskoki.
Rezerwat przyrody Skołczanka – rezerwat faunistyczny (stepowy), częściowy o powierzchni 36,77 ha utworzony w 1957 r. w ówczesnej wsi Tyniec. Położony jest w północnej części kompleksu leśnego Uroczysko Tyniec w obrębie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w Krakowie.
Park Dębnicki w Krakowie – park położony przy ulicy Praskiej w Krakowie. Zajmuje powierzchnię 4,82 ha; zaprojektowany został przez pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. Park składa się z dwóch części przedzielonych terenem przemysłowym.
Góra Solnik - wzgórze w Krakowie, w Dzielnicy VIII Dębniki. Położone jest na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Stanowi siedlisko wielu cennych i interesujących gatunków roślin jak sasanka łąkowa czy dziewięćsił bezłodygowy.
Rezerwat przyrody Panieńskie Skały – rezerwat leśny i krajobrazowy o powierzchni 6,41 ha, założony w 1953. Znajduje się w zachodniej części Krakowa, w północnej części Pasma Sowińca na terenie Lasu Wolskiego, od strony Woli Justowskiej.
Park Wiśniowy Sad – niewielki park, o powierzchni 2,73 ha, położony w Krakowie, w dzielnicy Nowa Huta, na osiedlu Kolorowym. Oddziela on to osiedle od osiedla Spółdzielczego.
Kraków, Parkowa
Park im. Wojciecha Bednarskiego – park miejski o dużej wartości krajobrazowo-historycznej, założony pod koniec XIX w. w prawobrzeżnej części Krakowa – Podgórzu (wówczas samodzielnym mieście).
Łąki Nowohuckie – pierwszy w Krakowie użytek ekologiczny. Są one miejscem objętym ochroną prawną. Znajdują się w pradolinie Wisły, w sąsiedztwie centrum dzielnicy Nowa Huta. Zajmują obszar 57,17 ha.
Kraków, Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14
Ogród Zoologiczny w Krakowie – ogród zoologiczny założony w 1929 roku, znajdujący się na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie na wzgórzu Pustelnik.
Staw przy ulicy Kaczeńcowej – użytek ekologiczny znajdujący się w Krakowie w dzielnicy XVI Bieńczyce przy ul. Kaczeńcowej. Utworzony został uchwałą nr XXXI/405/07 Rady Miasta Krakowa z 19 grudnia 2007 roku.
Bagry – zbiornik wodny, powstały w wyniku zatopienia wyrobisk żwirowni. Znajduje się pomiędzy ul. Lipską a ul. Wielicką w Krakowie, w dzielnicy Płaszów. Jest to jeden z większych zbiorników wodnych położonych w granicach Krakowa.
Kraków, Bosacka
Park Strzelecki – park miejski w Krakowie przy ulicy Lubicz 16 zajmujący 1,4 ha powierzchni.

Strony