Podkowa Leśna

0

Podkowa Leśna - miasto w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim.

Warto zobaczyć

Podkowa Leśna, Stawisko, Gołębia 1
Stawisko – nazwa majątku ziemskiego o powierzchni 18 hektarów, należącego w latach 1928-1980 do pisarza Jarosława Iwaszkiewicza, od 1980 siedziba Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, obecnie w granicach miasta Podkowa Leśna (województwo mazowieckie).
Rezerwat przyrody im. Bolesława Hryniewieckiego – rezerwat przyrody położony na zachodnim skraju rezerwatu zamkniętego „Zaborów” utworzony w 1977 r. z inicjatywy Witolda Tyrakowskiego. Zajmuje powierzchnię 24,7 ha, jest otwarty dla turystów.
Kościół św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej – kościół rzymskokatolicki w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 7. Kościół parafialny w parafii pod tym samym wezwaniem.
Rezerwat przyrody Zaborów im. Witolda Tyrakowskiego – zamknięty dla ruchu turystycznego rezerwat przyrody w Podkowie Leśnej utworzony w 1984. Graniczy z zabudową miasta od strony wschodniej obejmując powierzchnię 10,26 ha.
Parów Sójek – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie miasta Podkowa Leśna w województwie mazowieckim. Celem ochrony jest zachowanie lasów liściastych z przewagą dębu i grabu o charakterze naturalnym z bogatym runem charakterystycznym dla żyznych siedlisk grądowych.
Podkowa Leśna, Jarosława Iwaszkiewicza 7