Pałac w Bukowcu

0

Pałac w Bukowcu – pałac usytuowany we wschodniej części wsi Bukowiec, przy głównej drodze wiejskiej (ul. Robotnicza) po południowej stronie drogi.

Czytaj dalej

Pałac w Bukowcu – pałac usytuowany we wschodniej części wsi Bukowiec, przy głównej drodze wiejskiej (ul. Robotnicza) po południowej stronie drogi.

Historia pałacu w Bukowcu

Pierwsze wzmianki na temat Bukowca w źródłach pisanych pojawiają się w roku 1305. Heincze von Zedlitz wymieniany jest jako pan osiadły na Bukowcu w 1379 r. Rodzina von Zedlitz panuje na dobrach bukowieckich do połowy XVI. Ok. II połowy XVI w Bukowcu wybudowano renesansowy dwór. Fundator obiektu jest nieznany. Z pewnością był to członek jednej z dwóch panujących rodzin w XVI w. w Bukowcu. Od 1573 do 1759 r. dobra te przechodzą w ręce rodziny von Reibnitz, która odsprzedała je Friedrichowi Gottardowi von Richthofenowi. Następnie Bukowiec w 1762 r. zakupiła wdowa Barbara Helena von Festenberg Packisch, od której wieś nabył w 1770 r. von Luck, od tegoż w 1774 r. – Carl Ferdinand von Seherr-Thoss. Rok 1744 przynosi niewielką przebudowę pałacu, który powiększono i przekryto dachem mansardowym.

W 1785 r. Eleonora Prittwitz sprzedaje majątek Friedrichowi Wilhelmowi von Redenowi, ówczesnemu królewsko-pruskiemu ministrowi górnictwa na Górnym Śląsku. Redenowie dokonali gruntownej przebudowy w stylu klasycystycznym. Utworzono jeden z pierwszych parków krajobrazowych na Dolnym Śląsku. Cały majątek został ukształtowany w typie angielskiej farmy ozdobnej, w której skład wchodziły pałac oraz zabudowa folwarczna otoczone rozległym parkiem romantycznym. Inspiracji dostarczały hrabiemu liczne podróże do Anglii. Po śmierci hrabiego von Reden w 1815 r. Bukowiec przeszedł w posiadanie jego żony Fryderyki Karoliny, po której posiadłość odziedziczyła jej siostrzenica Maria Karolina von Rotenhan. Po niej właścicielem majątku został najmłodszy syn Marii Karoliny, emerytowany królewsko-pruski rotmistrz, Hermann von Rotenhan. Ostatni właściciel – Friedrich von Rotenhan – podjął próbę renowacji i restauracji majątku pod nadzorem konserwatora zabytków prowincji dolnośląskiej, Günthera Grundmanna.

Obecnie w pałacu mieści się siedziba Związku Gmin Karkonoskich, przy czym folwark i park został wydzierżawiony od Agencji Nieruchomości Rolnych przez Fundację Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej z zamiarem stworzenia tu centrum edukacyjno-szkoleniowego.

Opis obiektu

Pałac usytuowany jest przy drodze z Bukowca do Krogulca. Jest to budowlą dwukondygnacyjną z wysokim parterem, założoną na planie czworoboku. W narożniku od południa i zachodu znajdują się dwa ryzality wieżowe. Bryłę przekrywa dach mansardowy. Wejście do pałacu w elewacji głównej zdobi portal dostępny po wysokich schodach. Wewnątrz pałacu zachowały się sztukaterie na parterze i na pierwszym piętrze. W pobliżu pałacu znajdują się zabudowania folwarczne otoczone rozległym parkiem krajobrazowym z licznymi pawilonami parkowymi.


Pałac w Bukowcu - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.