Mury obronne

0

Mury miejskie w Bieczu - ciąg murów miejskich sięgający początku XIV w. Początkowo miały długość ok. 1200 metrów. W ciągu dziejów system obronny miasta zmieniał się w zależności od technik wojennych. Do dzisiaj zachowały się tylko fragmenty - w okolicach kościoła parafialnego oraz resztki murów z częścią przyziemną kwadratowej baszty koło szpitala Św. Ducha.

Niedaleko kościoła znajdują się odkryte w 1964 roku fundamenty jednego z trzech znanych w Polsce barbakanów.

W całości zachowały się jedynie trzy baszty z siedemnastu:

  • Baszta Kowalska zwana też Plebańską, w której mieści się ekspozycja muzealna,
  • dzwonnica także pełniąca funkcję baszty, zwana Basztą Rzeźnicką,
  • Baszta Radziecka (nazwa pochodzi od rajców bieckich) w której także znajduje się ekspozycja muzealna.
Mury obronne - to miejsce nie ma jeszcze przewodnika, a jego lokalizacja jest niepotwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik i/lub wskazać lokalizację tego miejsca.