Gmina Uście Gorlickie

0

Gmina Uście Gorlickie − gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim.

Warto zobaczyć

Koci Zamek (671 m n.p.m.) – zalesiony szczyt górski w zachodniej części pasma górskiego Beskidu Niskiego, należący do Gór Hańczowskich. W pobliżu kilku kilometrów na południe od Kociego Zamku przebiega granica polsko - słowacka.
Cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Zdyni – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Nowy Sącz diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Dawna świątynia greckokatolicka.
Cerkiew pw. św. Dymitra w Czarnej została zbudowana w 1764 r., przekształcona w 1. poł. XIX w (m.in. wydłużono prezbiterium), remontowana w 1930 i w latach 90. XX w.
Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Nowy Sącz diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Położona na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.
Cmentarz wojenny nr 55 - Gładyszów – cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča znajdujący się we wsi Gładyszów w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K.
Cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Regietowie – cerkiew prawosławna, nieużytkowana od 2012. Znajduje się na terenie parafii w Gładyszowie, w dekanacie Nowy Sącz diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Cerkiew pod wezwaniem św. Łukasza w Kunkowej – prawosławna cerkiew filialna. Należy do parafii Opieki Matki Bożej i Poczajowskiej Ikony Matki Bożej w Bielance, w dekanacie Nowy Sącz diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie – świątynia greckokatolicka zlokalizowana w miejscowości Gładyszów, w gminie Uście Gorlickie, powiecie gorlickim, na południowym wschodzie województwa małopolskiego. Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej w województwie małopolskim.
Kościół św. Michała Archanioła w Smerekowcu − polski kościół rzymskokatolicki należący do parafii św. Michała Archanioła w dekanacie gorlickim, diecezji rzeszowskiej.
Cerkiew św. Paraskewy w Nowicy – greckokatolicka cerkiew w Nowicy.