Kujawsko-pomorskie - Gmachy

Strony

Dom Katolicki w Bydgoszczy zwany także Domem Polskim – zabytkowy budynek użyteczności publicznej służący jako miejsce działalności organizacji i stowarzyszeń katolickich w Bydgoszczy oraz kurii Diecezji Bydgoskiej.
Toruń, Fosa Staromiejska 12
Mogilno, Gabriela Narutowicza 1
Bydgoszcz, pl. Weysenhoffa 11
Zespół Naukowych Instytutów Rolniczych w Bydgoszczy – kompleks zabytkowych budynków administracji publicznej w Bydgoszczy, służący celom naukowym i dydaktycznym, położony w rejonie al. Ossolińskich.
Toruń, Piekary 51
Budynek Sądu Okręgowego w Toruniu – zabytkowy budynek organu wymiaru sprawiedliwości w Toruniu.
Bydgoszcz, Jagiellońska 8
Budynek Oddziału NBP w Bydgoszczy – zabytkowy budynek bankowy, położony przy ul. Jagiellońskiej 8 w Bydgoszczy.
Bydgoszcz, Jagiellońska 13
Budynek Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy – dawny bydgoski szpital garnizonowy, po 1948 r. budynek administracyjny, położony przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy.
Bydgoszcz, Jagiellońska 3
Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – zabytkowy budynek administracyjny, położony przy ul. Jagiellońskiej 3 w Bydgoszczy.
Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 6
Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki „Stara Ochronka” w Bydgoszczy - samorządowa instytucja kultury utworzona w 1956 roku. Nazwa nawiązuje do historycznej funkcji zabytkowego budynku, w którym mieści się obecna siedziba ośrodka.
Bydgoszcz, Gdańska 190
Gmach Szkoły Wojennej w Bydgoszczy – zabytkowy budynek w Bydgoszczy, aktualnie pozostający w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej.
Bydgoszcz, Jagiellońska 27
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy – placówka wychowania pozaszkolnego w Bydgoszczy. Otwarta 22 lipca 1974 roku i działająca do dziś. Z usług placówki korzysta w sposób stały ok. 3,5 tys., a okazjonalnie - kilkadziesiąt tysięcy osób rekrutujących się spośród dzieci i młodzieży.
Bydgoszcz, Bernardyńska 6-8
Budynek Bernardyńska 6 w Bydgoszczy – zabytkowy budynek oświatowy, położony przy ul. Bernardyńskiej 6-8 w Bydgoszczy.
Bydgoszcz, Wały Jagiellońskie 2
Gmach Sądu Okręgowego – zabytkowy budynek Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
Budynek PZU – XVIII-wieczny zabytkowy budynek poprzemysłowy w Bydgoszczy.
Bydgoszcz, Mikołaja Reja 7
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy – placówka oświatowo-wychowawcza w Bydgoszczy.
Grudziądz, Legionów 2/12
Gmach dawnego Seminarium Nauczycielskiego w Grudziądzu - obecnie siedziba Centrum Kształcenia Ustawicznego
Bydgoszcz, Plac Teatralny
Teatr Miejski – dawny budynek teatru, istniejący w Bydgoszczy w latach 1896-1946.

Strony