Kujawsko-pomorskie - Szkoły

Strony

Akademia Chełmińska - chełmińska szkoła akademicka powstała w 1386 r. Powołał ja na mocy przywileju papież Urban VI. Była ona filią Akademii Bolońskiej (istnieją opinie, iż nie podjęła ona działalności). W 1434 r. cesarz Zygmunt Luksemburski wydał nowy akt fundacyjny. W 1473 r.
Chełmno, 22 Stycznia 16
Dawne koszary i szkoła korpusu kadetów nr 2 z 1776 roku.
Bydgoszcz, Karpacka 54
Budynek Karpacka 54 w Bydgoszczy – zabytkowy budynek oświatowy w Bydgoszczy, od 1856 r. służący szkołom powszechnym.
Budynek szkoły parafialnej w Bydgoszczy – zabytkowy, szachulcowy budynek położony przy ulicy Farnej 10 w Bydgoszczy.
Wybcz, Marii Konopnickiej 4
Bydgoszcz, Świętej Trójcy 37
Budynek Zespołu Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy – zabytkowy budynek użyteczności publicznej w Bydgoszczy, służący celom oświatowym, położony przy ul. Świętej Trójcy 37.
Bydgoszcz, Księdza Augustyna Kordeckiego 20
Budynek Kordeckiego 20 w Bydgoszczy – zabytkowy budynek oświatowy w Bydgoszczy, początkowo szkoła powszechna, od 1959 r. w gestii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Bydgoszcz, Juliusza Słowackiego 7
Budynek Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – zabytkowy budynek administracyjny Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego, położony przy ulicy Juliusza Słowackiego 7 w Bydgoszczy.
Bydgoszcz, pl. Weysenhoffa 11
Zespół Naukowych Instytutów Rolniczych w Bydgoszczy – kompleks zabytkowych budynków administracji publicznej w Bydgoszczy, służący celom naukowym i dydaktycznym, położony w rejonie al. Ossolińskich.
Bydgoszcz, Gdańska 190
Gmach Szkoły Wojennej w Bydgoszczy – zabytkowy budynek w Bydgoszczy, aktualnie pozostający w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Strony