Kościół św. Jakuba Apostoła

0

Zbudowany w konstrukcji zrębowej z drewna modrzewiowego w 1563 roku, w stylu gotyckim, z fundacji króla Zygmunta Augusta. Istnieje również hipoteza, że pochodzi z XV wieku. Prawdopodobne jest, że część materiałów ze starego kościoła użyto przy budowie nowego. W 1569 roku przebudowany na koszt wyżej wymienionego króla. Mieli w nim przebywać władcy min. Władysław IV Waza, dla którego wybudowano specjalną lożę z okienkiem. W 1791 roku ochrzczono w nim Kazimierza Brodzińskiego - prekursora polskiego romantyzmu. W 1876 roku dobudowano kaplicę z gontową kopułą, a później przedłużono nawę. W 1947 roku przeniesiony na cmentarz w Królówce, skąd w 1985 roku translokowany do Rozdziela, gdzie został odrestaurowany. Świątynia posadowiona na działce ś.p. Stanisława Marcisza, którą darował bezinteresownie.

Architektura: Kościół gotycki, drewniany, konstrukcji zrębowej, posadowiony na wysokim podmurowaniu, oszalowany wewnątrz i na zewnątrz. Dach przykryty gontem drewnianym. Na kalenicy dachu sygnaturka z dzwonikem. Od południa i od wschodu przylegają dwie kruchty. Po lewej stronie znajduje się kaplica z 1876 roku i zakrystia. Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte trójbocznie. Nad wejściem głównym chór muzyczny. W wejściu bocznym znajdują się odrzwia z herbem Topór z XV wieku. Prezbiterium od nawy oddziela belka tęczowa z Grupą Ukrzyżowania. W kaplicy loża królewska z okienkiem, w którym barokowa figura anioła z XVII wieku. W nawie strop skrzynkowy, wsparty na słupach. Na suficie ozdobne motywy gwiazd. Za ołtarzem ostrółkowe okno.

Wyposażenie:

* Ołtarz główny, z XVII wieku, zrekonstruowany w 2016 roku. Barokowy, z figurą św. Jakuba Apostoła i obrazem "Przemienienie Pańskie" na zasuwie. W zwieńczeniu obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po bokach brami z figurami ś.ś. Stanisława i Wojciecha.

* Ołtarz boczny lewy, z obrazem Matki Bożej Różańcowej z 1860 roku. W zwieńczeniu obraz św. Jana Pawła II i figury aniołów z XVII wieku.

* Ołtarz boczny prawy, z obrazem Jezusa Miłosiernego. W zwieńczeniu obraz św. Faustyny Kowalskiej i figury aniołów z XVII wieku.

* Ołtarz w kaplicy, neogotycki, z XVII wieku. Z figurami śś. Józefa, Marii Małgorzaty Alacoque i świętego zakonnika.

* Barokowo - ludowe Stacje Męki Pańskiej, z XVII wieku,

* Konfesjonał z XVIII wieku, spowiadał w nim dwukrotnie Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II,

* Stary feretron NMP z dzieciątkiem Jezus.