Figura Matki Bożej Niepokalanej

0

Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej znajduje się na skrzyżowaniu dróg przy Szkole Podstawowej w Rozdzielu. Została ufundowana w 1934 roku przez Franciszka Sutora na pamiątkę stulecia dworu w Rozdzielu. Na kamiennym, gzymsowanym postumencie znajduje się figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej osłonięta blaszanym zadaszeniem. Na postumencie od frontu wyryta inskrypcja: "Witaj/Święta/I Poczęta/Niepokalanie" oraz data "1934". Z tyłu znajduje się tablica fundacyjna: "Fundator/Franciszek/Sutor Gos/podarz Re/szty dworu". Kapliczka odnowiona w 2017 roku z funduszy Województwa Małopolskiego.

Figura Matki Bożej Niepokalanej - lokalizacja tego miejsca nie została potwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, możesz wskazać prawidłową lokalizację tutaj.