Gmina Mordy

0

Gmina Mordy - gmina miejsko-wiejska w powiecie siedleckim, w województwie mazowieckim.

Warto zobaczyć

Cerkiew św. Szymona Słupnika w Czołomyjach – murowana świątynia z 1859 roku, pierwotnie cerkiew unicka, w latach 1875-1919 cerkiew prawosławna, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. śś. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów.
Kościół świętego Michała Archanioła w Mordach – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Łosice diecezji siedleckiej.