Bazylika Matki Bożej Pocieszenia

0

Bazylika Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą– kościół rzymskokatolicki w Czerwińsku nad Wisłą.

Dwuwieżowy kościół wzniesiony z kamienia w 1 połowie XII wieku, mimo licznych przeróbek w okresie gotyku, renesansu i baroku zachowany został charakter romański; w latach 1903-1911 przeprowadzono pod kierunkiem Stefana Szyllera gruntowną restaurację. W przedsionku portal romański z około 1140 roku, w nawie południowej częściowo odsłonięte romańskie kolumny. W południowej kaplicy Ukrzyżowania odsłonięte w 1951 roku malowidła z początku XIII wieku (sceny z biblii, dziejów apostolskich, żywotów świętych), z dotychczas odkrytych jest to największy zespół malowideł romańskich w Polsce; odkryto także malowidła gotyckie i renesansowe. Cenne wyposażenie wnętrza. W ołtarzu głównym cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1612 roku, koronowany w 1970 roku diademami papieskimi. Przed kościołem dawna dzwonnica, tzw. Brama Opata Kuli z 1457 roku, obok figura Chrystusa.

Godność bazyliki mniejszej kościół nadał papież Paweł VI dekretem z dnia 10 lipca 1968.

Bazylika Matki Bożej Pocieszenia - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.