Wieża ciśnień przy Zamoyskiego

0

Wieża ciśnień w Zabrzu, zlokalizowana przy ul. Zamoyskiego, wzniesiona w 1909 r. Zaprojektowana przez architekta Augusta Kinda oraz radcę budowlanego Friedricha Loose. Monumentalny obiekt nie mający odpowiednika na obszarze Polski. Wieża o wysokości 46 m, której zasadniczą konstrukcję stanowi 8 filarów na ośmioboku foremnym oraz filar centralny. Zbiornik przykryty dachem mansardowym, zwieńczonym latarnią. W partii dolnej trzy kondygnacje użytkowe mieszczące pierwotnie biura oraz mieszkania.

Obecnie wieża ciśnień wyłączona z eksploatacji, oczekująca na adaptację.

Wieża ciśnień przy Zamoyskiego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.