Zabrze - Architektura

Strony

Zabrze, Mikulczyce, Kosynierów 19
Pałac w Mikulczycach – wybudowany w XVIII w., w miejscowości Zabrze.
Zabrze, Wolności 305
Hotel Admiralspalast w Zabrzu − Po II wojnie światowej hotel Prezydent, następnie Przodownik i Monopol.
Zabrze, Jana Zamoyskiego 2
Wieża ciśnień w Zabrzu, zlokalizowana przy ul. Zamoyskiego, wzniesiona w 1909 r. Zaprojektowana przez architekta Augusta Kinda oraz radcę budowlanego Friedricha Loose. Monumentalny obiekt nie mający odpowiednika na obszarze Polski.
Zabrze, Generała Charlesa de Gaulle'a 17
Dom Muzyki i Tańca – hala widowiskowo-rozrywkowa, wzniesiona w 1959 r. w Zabrzu, według projektu architektów Zygmunta Majerskiego i Juliana Duchowicza. Miejsce licznych imprez rozrywkowych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim.
Osiedle Ballestrema w Rokitnicy — zabytkowe osiedle robotnicze położone w Zabrzu Rokitnicy.
Plac Wolności w Zabrzu − plac w śródmieściu Zabrza w dzielnicy Centrum Południe. Wyłączony z ruchu kołowego, połączony z ulicą Wolności, stanowiącej reprezentacyjny deptak miejski. Zabudowa zwarta z kamienicami z przełomu XIX i XX w.
Zabrze, Cmentarna 7d
Stalowy dom (znany również jako „żelazny dom”) – eksperymentalny budynek o stalowych ścianach, wybudowany w Zabrzu w 1927 r. Budynek postawiono w ciągu 26 dni, z prefabrykowanych stalowych płyt odlanych w hucie Donnersmarcka.
Osiedle Borsiga (niem: Siedlung Borsigwerk, śl: Bozywerk) – osiedle robotnicze (należące do grupy śląskich osiedli patronackich) dla pracowników Kombinatu górniczo-hutniczego, należącego do niemieckiego fabrykanta, Augusta Borsiga.

Strony