Powiat milicki - Przyroda

Rezerwat przyrody Buczyna Helenopol - leśny rezerwat przyrody położony w gminie Krotoszyn, powiecie krotoszyńskim (województwo wielkopolskie). Powierzchnia: 41,99 ha. Został utworzony w 1995 roku w celu ochrony lasu bukowego o charakterze naturalnym na granicy jego zasięgu.
Rezerwat przyrody Wzgórze Joanny - typu leśno-krajobrazowego znajdujący się na południe od Milicza. Wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy.
Rezerwat Olszyny Niezgodzkie – powierzchnia 74,28 ha powstał w 1987 roku. Jest to rezerwat leśny służący zachowaniu naturalnego obszaru bagiennego olszyn w zasięgu rzeki Ługi. Przeważa zespół olsu porzeczkowego o budowie kępowo-dolinowej.
Stawy Milickie – wielki zespół stawów rybnych (m.in. Krośnice, Potasznia, Radziądz, Ruda Sułowska i Stawno) położony w kotlinowatych rozszerzeniach doliny Baryczy, w okolicach Milicza i Żmigrodu.