Pobórz

0

Pobórz - wieś w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, w gminie Oporów.