Kościół św. Stanisława Kostki

0

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu - jeden z największych kościołów w mieście, tuż obok niego znajduje się klasztor Ojców Oblatów, w którym do lat 50. XX w. istniało Niższe Seminarium Duchowne. Kościół leży w parku klasztornym w którym znajduje się także grota Matki Boskiej Fatimskiej. Kościół składa się z dwóch części, górnej i dolnej, w części górnej znajduje się kościół główny natomiast w części dolnej kaplica Matki Boskiej Fatimskiej. Przy świątyni znajduje się również Zespół Szkół im. św. Edyty Stein.

Czytaj dalej

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu - jeden z największych kościołów w mieście, tuż obok niego znajduje się klasztor Ojców Oblatów, w którym do lat 50. XX w. istniało Niższe Seminarium Duchowne. Kościół leży w parku klasztornym w którym znajduje się także grota Matki Boskiej Fatimskiej. Kościół składa się z dwóch części, górnej i dolnej, w części górnej znajduje się kościół główny natomiast w części dolnej kaplica Matki Boskiej Fatimskiej. Przy świątyni znajduje się również Zespół Szkół im. św. Edyty Stein.

Historia

23 lutego 1922 r. Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej zakupiło z przeznaczeniem na Niższe Seminarium Duchowne były Zakład Wychowawczy im. Grottowskiego w Lublińcu. W 1925 r. rozpoczęto prace nad powiększaniem domu, który rozbudowano o dwa skrzydła. We wrześniu 1928 r. ukończono skrzydło zachodnie, a w 1930 r. wschodnie. W latach 1928-31 wybudowano (w ramach skrzydła wschodniego) kościół pw. św. Stanisława Kostki, służący przede wszystkim jako kaplica Niższego Seminarium Duchownego, którą poświęcił bp Stanisław Gall z Warszawy. Od 1956 r. kaplica nosi wezwanie Matki Bożej Fatimskiej. Na skutek rozwoju miasta kościół pw. św. Stanisława Kostki stał się w 1939 r. samodzielną placówką duszpasterską. Dekretem z dnia 21 listopada 1941 r., podpisanym przez Wikariusza Generalnego Kurii Biskupiej w Katowicach, ks. Strzyża, została utworzona "Kuracja parafialna Oblatów" przy kaplicy pw. św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Stan ten został potwierdzony w 1985 r. przez bpa Herberta Bednorza. Rok 1992 był szczególnym w dziejach parafii. 20 września uroczyście obchodzono 50 rocznicę utworzenia parafii św. Stanisława Kostki i 70 rocznicę pobytu Ojców Oblatów w Lublińcu, a 14 listopada tegoż roku, biskup gliwicki Jan Wieczorek konsekrował w Solarni nowy kościół filialny. W konsekrowanym ołtarzu złożono relikwie św. Męczenników Rzymskich. W latach 1999-2000 dobudowano do kościoła parafialnego wieżę.

Zgromadzenia zakonne

  • Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
  • Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej
  • Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Kaplice

Parafia ma również kilka kaplic na terenie Lublińca:

  • w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu (ul. Grunwaldzka 48)
  • w Szpitalu Miejskim nr 2 w Lublińcu (ul. Grunwaldzka 9)
  • pw. MB Częstochowskiej w Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu (ul. Cyrana 10)
  • pw. św. Józefa na cmentarzu komunalnym w Lublińcu (ul. Spokojna)
  • kościół pw. św. Kazimierza w Solarni pod Lublińcem

Kościół św. Stanisława Kostki - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.