Kościół św. Bartłomieja na Osiedlu Podwawelskim

0

Kościół św. Bartłomieja – zabytkowy kościół rzymskokatolicki na Osiedlu Podwawelskim, ul. Komandosów 25, w administracyjnej dzielnicy VIII w Krakowie.

Czytaj dalej

Kościół św. Bartłomieja – zabytkowy kościół rzymskokatolicki na Osiedlu Podwawelskim, ul. Komandosów 25, w administracyjnej dzielnicy VIII w Krakowie.

Historia

W XVII wieku na terenie dzisiejszego Osiedla Podwawelskiego znajdował się folwark rodziny Grabiańskich. Architekt Ludwik Mikołaj Grabiański wybudował tam w 1694 roku kaplicę św. Bartłomieja.

W latach okupacji (1702-1709) folwark przeszedł na własność rodziny Luxarowiczów, a w roku 1726 na własność Misjonarzy.

W kaplicy od roku 1779 za zgodą bp. Kajetana Sołtyka, odprawiane były nabożeństwa. W 1782 ks. Jan Duwall założył oddzielną parafię pw. św. Bartłomieja.

Od roku 1816 majątek należał od Franciszka Rippera, który w roku 1851 odnowił kaplicę.

W roku 1895 kościółek zakupiła rodzina Batków. Ufundowali oni obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

W czasie II wojny światowej parafia popadła w ruinę. Dopiero w 1963 ks. rektor Adam Gacek i mgr Teresa Waśniewska odbudowali kościółek.

Obecnie należy on do parafii Matki Boskiej Fatimskiej wraz z zbudowanym w 1987 r. kościołem pw. Matki Boskiej Fatimskiej.

Architektura

Kościół św. Bartłomieja jest budynkiem jednonawowym o wymiarach z absydą: długość 15,99 m, szerokość 4,54 m, wysokość 8,2 m. sklepienie absydy pokryte jest dekoracją. Nawa sklepiona jest krzyżowo i oparta na czterech pilastrach. Całość otoczona jest gzymsem. Z południowej strony mieści się kruchta dobudowana po II wojnie światowej. W dolnej części kościoła znajduje się krypta przykryta sklepieniem beczkowym z lunetami. Nad prezbiterium znajduje się malunek przedstawiający Trójcę Świętą. Na południowej ścianie znajdują się trzy prostokątne okna z witrażami.


Kościół św. Bartłomieja na Osiedlu Podwawelskim - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.