Łuczanowice

0

Łuczanowice - dawna wieś, obecnie obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

Warto zobaczyć

Cmentarz ewangelicki zwany też kalwińskim, dysydenckim, a przez okoliczną ludność ariańskim – cmentarz znajdujący się przy ul. Orłowskiego, w północno wschodniej części Krakowa, w dawnej wsi Łuczanowice, która obecnie jest osiedlem Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.