Kościół Najświętszego Imienia Maryi

0

Kościół Najświętszego Imienia Maryi – kościół rzymskokatolicki, księży pijarów, znajdujący się w Krakowie, na Rakowicach w Dzielnicy III, przy ul. Dzielskiego 1.

Teren na którym znajduje się kościół i klasztor oo. pijarów to dawny folwark Zagórskich. Pijarzy kupili w 1910 roku majątek od spadkobierczyni Zagórskich, Honoraty Jachimskiej. Na miejscu dawnej fabryki cykorii wybudowano, w 1911 roku, kaplicę według projektu architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Była to kaplica dla budującego się obok zakładu wychowawczego. W lipcu 1911 poświęcił ją ks. biskup Anatol Nowak, sufragan kardynała Jana Puzyny.

W kaplicy odprawiano również nabożeństwa dla mieszkańców Rakowic.

W czasie II wojny światowej żołnierze niemieccy 8.09.1939 zniszczyli kaplicę i paramenty kościelne. W latach 1940-1945 odnowiono jej wnętrze według projektu malarza Kazimierza Puchały.

Parafię w Rakowicach erygował, w listopadzie 1948 roku, arcybiskup Adam Stefan Sapieha. Kaplica odgrywała rolę kościoła parafialnego.

Świątynia została przebudowana w 1971 roku, dobudowano nawy boczne, powstał kościół w tymże roku poświęcony przez kardynała Karola Wojtyłę.

W dniu 22 maja 1983 podzielono rakowicką parafię i erygowano Parafię Matki Bożej Ostrobramskiej przy ul. Meissnera.

Świątynia to niewielki trójnawowy, pseudobazylikowy budynek, z prosto zamkniętym prezbiterium, nakryty dwuspadowym dachem. Fasada jest zwieńczona trójkątnym oszklonym szczytem z wieżą-sygnaturką.

W kościele parafialnym Najświętszego Imienia Maryi znajduje się obraz Matki Bożej Łaskawej. Kościół wyposażono również w 13-głosowe organy o 2 manuałach i pedale.

Kościół Najświętszego Imienia Maryi - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.