Rakowice - Religia

Kraków, Rakowice, Mirosława Dzielskiego 1
Kościół Najświętszego Imienia Maryi – kościół rzymskokatolicki, księży pijarów, znajdujący się w Krakowie, na Rakowicach w Dzielnicy III, przy ul. Dzielskiego 1.
Kraków, Rakowice, Rakowicka 26
Cmentarz wojenny nr 388 – Kraków-Rakowice – 3 kwatery, z których dwie mieszczą się na cmentarzu Rakowickim, a jedna na nekropolii wojskowej przy ulicy Prandoty. Inżynier Hans Mayr zaprojektował kwatery na cmentarzu Rakowickim, natomiast inżynier Hupert zaprojektował kwatery na nekropolii wojskowej.