Kościół Chrystusa Króla

0

Parafia Chrystusa Króla – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Lędzinach, w dzielnicy Hołdunów. Parafia należy do archidiecezji katowickiej i dekanatu Lędziny.

Parafia obejmuje dzielnice: Hołdunów, Smardzowice, Świniowy i Ratusz.

Czytaj dalej

Parafia Chrystusa Króla – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Lędzinach, w dzielnicy Hołdunów. Parafia należy do archidiecezji katowickiej i dekanatu Lędziny.

Parafia obejmuje dzielnice: Hołdunów, Smardzowice, Świniowy i Ratusz.

Historia

Parafia rzymskokatolicka na terenie Hołdunowa powstała po II wojnie światowej i została utworzona w oparciu o kościół i budynek probostwa należący do parafii ewangelicko-augsburgskiej z II poł. XVIII w., składającej się głównie z kolonizatorów niemieckich pochodzących z miejscowości Kozy, przybyłych na ziemie lędzińskiego folwarku Kiełpowy. Po II wojnie światowej z powodu malejącej społeczności ewangelickiej ówczesny lędziński proboszcz ks. Jan Klyczka zwrócił się z prośbą do administracji państwowej o przejęcie kościoła ewangelickiego w Hołdunowie. 18 czerwca 1947 r. władze państwowe udzieliły zgody na przekazanie kościoła wraz z obiektami mu towarzyszącymi na rzecz parafii rzymskokatolickiej. 7 września 1947 r. po gruntownym remoncie kościół zastał poświęcony przez dziekana mysłowickiego ks. Jana Wodarza. Otrzymał on wezwanie Chrystusa Króla. 15 lipca 1948 r. nominację na wikarego – lokalistę w Hołdunowie otrzymał ks. Walter Linke, który podjął starania o wyłączenie Hołdunowa z parafii Lędziny. 15 grudnia 1948 r. kuria wyraziła zgodę, aby kuracja w Hołdunowie została wyłączona z parafii lędzińskiej. 7 lipca 1948 r. biskup Stanisław Adamski erygował „samodzielną stację duszpasterską” w Hołdunowie, a ks. W. Linke otrzymał tytuł kuratusa. Parafię przyłączono do dekanatu mysłowickiego, a następnie w ramach reorganizacji w 1955 r. włączono ją do dekanatu tyskiego. W 1969 r., po powstaniu dekanatu bieruńskiego, Hołdunów przeszedł do nowo utworzonego dekanatu.

17 września 1955 r. z powodu szkód górniczych zamknięto świątynię. Nabożeństwa zaczęto odprawiać w salce parafialnej na probostwie, a w późniejszych latach w budynku byłego przedszkola. Z biegiem lat, z powodu wzrostu liczby wiernych, zaczęto myśleć o budowie nowej świątyni. 25 marca 1982 r. otrzymano zgodę na budowę kościoła, probostwa i domu katechetycznego. Nowy kościół powstał w latach 1983–1989. Jego budowniczym był ks. proboszcz Józef Przybyła. 26 sierpnia 1989 r. biskup Damian Zimoń konsekrował nowy kościół.

Proboszczowie

 • ks. dr Walter Linke (1948–1957)
 • ks. Jan Pietrek (1957–1958)
 • ks. Leon Misiuda (1958–1964)
 • ks. Stanisław Szarlej (1964–1981)
 • ks. kan. dr Józef Przybyła (1981–2008)
 • ks. Marek Płaza (od 2008)

Grupy parafialne

 • Ministranci
 • Dzieci Maryi
 • Chór Parafialny „Sursum Corda”
 • Apostolstwo Dobrej Śmierci
 • Ruch Światło-Życie
 • Wspólnoty różańcowe

Kościół Chrystusa Króla - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.