Gmina Warta Bolesławiecka - Architektura

Zamek w Warcie Bolesławieckiej to ruiny zamku z przełomu XIV i XV wieku znajdujące się we wsi Warta Bolesławiecka w województwie dolnośląskim nad rzeką Bobrzycą.
Pałac w Tomaszowie Bolesławieckim – wybudowany w XVIII w. w Tomaszowie Bolesławieckim wybudowany na miejscu dworu z XV w.
Pałac w Warcie Bolesławieckiej – wybudowany w 1540 r. w Warcie Bolesławieckiej jako renesansowy dwór.
Pałac barokowy w Lubkowie – wybudowany w 1757 r. w Lubkowie.
Pałac klasycystyczny w Lubkowie – wybudowany w 1796 r. w Lubkowie.
Dwór w Tomaszowie Bolesławieckim – obiekt wybudowany w 1701 r., w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki.
Pałac w Iwinach – wybudowany w 1757 r. w Iwinach na miejscu starszego dworu.