Gmina Warta Bolesławiecka - Dwory

Pałac w Warcie Bolesławieckiej – wybudowany w 1540 r. w Warcie Bolesławieckiej jako renesansowy dwór.
Pałac barokowy w Lubkowie – wybudowany w 1757 r. w Lubkowie.
Dwór w Tomaszowie Bolesławieckim – obiekt wybudowany w 1701 r., w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki.