Gmina Sitno

0

Gmina Sitno - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskm.

Warto zobaczyć

Kościół św. Michała Archanioła w Cześnikach – katolicki kościół w Cześnikach, wzniesiony w 1898 jako cerkiew prawosławna.
Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Czołkach – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w dekanacie Sitaniec, w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Parafia została erygowana w 30. czerwca 1983 roku, dekretem bpa Bolesława Pylaka. Liczba mieszkańców: 1600.
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Jarosławcu – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w dekanacie Krasnobród, w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Parafia erygowana została 9. maja 1990 roku, dekretem ówczesnego biskupa lubelskiego, Bolesława Pylaka. Liczba mieszkańców: 2096.