Gmina Nielisz

0

Gmina Nielisz - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskm.

Warto zobaczyć

Parafia Chrystusa Króla w Złojcu – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w dekanacie Sitaniec, w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Parafia została erygowana w dniu 13. kwietnia 1983 dekretem ówczesnego biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka. Liczba mieszkańców: 2000.
Zalew Nielisz – zalew położony w województwie lubelskim, ok. 6 km na północ od Szczebrzeszyna, w Gminie Nielisz. Utworzony na rzece Wieprz i Por, otoczony pasem lasów iglastych. Powierzchnia zalewu wynosi 950 ha, pojemność 19,5 mln m³, długości linii brzegowej 30 km.
Parafia św. Jana Chrzciciela w Stawie Noakowskim – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w dekanacie Szczebrzeszyn, w diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Parafia została erygowana w 1985 roku dekretem ówczesnego biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka. Liczba mieszkańców: 1550.