Gmina Czarny Bór - Architektura

Pałac w Czarnym Borze – wybudowany w 1784 r. w Czarnym Borze przez Czettritzów na miejscu ich dworu, który spłonął w 1775 r.
Zamek w Czarnym Borze – wybudowany w 1355 r. w Czarnym Borze.
Pałac w Jaczkowie – wybudowany w XVIII w. w Jaczkowie.
Zamek Wojaczów – wybudowany w XIV w. w Grzędach.